Färre olyckor att vänta i ett uppkopplat trafiksystem

2017-01-19
Okategoriserad
Mobility Management

Åttio-nittio procent av dagens trafikolyckor beror på att vi människor brister i uppmärksamhet, är trötta eller helt enkelt klantar till det. En stor del av dessa olyckor kan troligen undvikas när vi om några år börjar använda ett uppkopplat och samverkande transportsystem.

I ett uppkopplat och samverkande transportsystem samlas data om alla trafikanter in till ett moln. Den insamlade datan sprids sedan ut till de trafikanter som behöver den, till exempel de som befinner sig nära rent geografiskt.

Rapport om oskyddade trafikanter

Tekniken är redan långt utvecklad och uppkopplade motorfordon kan idag ”se” och undvika varandra i stor utsträckning. Men när det gäller oskyddade trafikanter som gående och cyklister är det svårare. Detta belyses i en rapport från Trivector med titeln ”Fotgängare och cyklister inom det uppkopplade och samverkande transportsystemet”. Rapporten har bekostats av Trafikverkets Skyltfond.

Koppla upp fotgängarna och cyklister

Till viss del kan de uppkopplade fordonen känna igen formen och rörelsemönstret hos människor, men tekniken behöver utvecklas. Ett sätt kan vara att vi förser de oskyddade trafikanterna med någon typ av teknisk utrustning för att ta emot eller sända information. Ett annat sätt är att fotgängare och cyklister kopplas upp genom en app i den smartphone de redan bär. Ett tredje alternativ är att motorfordonen blir ännu mer avancerade än de är idag på att upptäcka dem som går eller cyklar.

– Fördelen med att även fotgängare och cyklister är uppkopplade är att vi då kan undvika en stor del av de oskyddade trafikanternas singelolyckor och olyckor oskyddade trafikanter emellan, säger Jonas Åström, Trivector, en av rapportförfattarna. Systemet kan till exempel varna för halka, hinder på cykelbanan eller annalkande korsning.

Besvärlig lagstiftning

Mycket av tekniken som krävs för ett uppkopplat och samverkande transportsystem finns redan. Den stora utmaningen idag är att enas kring lagstiftningen. Det finns svåra moraliska överväganden som måste göras, exempelvis i trafiksituationer då mer än en oskyddad trafikant finns framför bilen och bilen inte hinner stanna. Vem ska bilen köra på? En annan fråga är acceptansen i samhället.

–  Omkring 2030 tror jag att vi kommer börja pilot-testa uppkopplade och samverkande transportsystem, säger Jonas. Och kanske kan vi börja använda dem i större skala några år senare.

 

Mer information

Läs mer i Trivectors rapport: Fotgängare och cyklister inom det uppkopplade och samverkande transportsystemet, eller kontakta Jonas Åström, 010-456 56 31.