Första resvaneundersökning med enbart RVU-app

2019-04-25
Okategoriserad
Digitala produkter

Gävle kommun som tidigare genomfört traditionella resvaneundersökningar med pappersenkäter, har nu slutfört en helt digital resvaneundersökning med hjälp av appen TravelVu. Därmed blir Gävle kommun den första kommunen som gör en resvaneundersökning enbart med TravelVu.

TravelVu är ett modernt app-baserat sätt att göra resvaneundersökningar. De som deltar i resvaneundersökningen laddar ner appen i sin mobiltelefon och fortsätter sedan vardagslivet som vanligt. TravelVu beskriver hur användaren rest, var användaren stannat eller bytt färdmedel och vilket färdmedel som använts. Användaren granskar och gör eventuella korrigeringar, därefter markeras att dagen stämmer.

Hjälp för att skapa ett bra trafiksystem

Data från resvaneundersökningarna kan användas för att göra en mängd olika analyser av hur invånarna reser i staden och hjälper trafikplanerare att utforma staden för att skapa bra trafiksystem. Geografiska data från TravelVu ger möjlighet till fler typer av analyser än traditionella resvaneundersökningar ger. Den kan bland annat användas för att skapa kartor som visar vilka färdvägar som trafikanter med olika färdmedel väljer och var det finns problem.

Fler resor per dag med RVU-app

I resvaneundersökningen i Gävle deltog 1254 personer. De redogjorde för sina resor under en vecka i oktober 2018. Deltagarna hade värvats via brev, sociala medier, kommunens webbplats och via tidningar. Vid jämförelser med tidigare pappersenkät i Gävle 2012 har den nya resvaneundersökningen fångat betydligt fler resor per dag (4,6 jämfört med 2,7 och fler personkilometer/dag (61 jämfört med 38). Speciellt stor är skillnaden för resor till fots som ofta glöms bort i pappersenkäter. Bortser man från gångresorna är fördelningen mellan bil, kollektivtrafik och cykel nästan samma vid mätningarna 2018 och 2012.

Mer information

Läs mer om resvaneundersökningar med TravelVu.

För frågor om projektet, kontakta gärna Lovisa Indebetou. För frågor om appen TravelVu , kontakta Emeli Adell.