Kalmar klimatväxlar

2021-10-22
Okategoriserad
Klimatomställning

Fler ska resa hållbart och färre med bil. Det har politikerna i Kalmar bestämt. En viktig anledning är att stadens ytor behövs till annat än parkering. Politikerna driver därför på för att Kalmar ska klimatväxla.

Parkeringsplats -Kalmar klimatväxlar

Att klimatväxla innebär att kommunen gör det dyrare att parkera och använder de ökade intäkterna till att subventionera kollektivtrafikbiljetter. Tidigare kostade ett månadskort i kollektivtrafiken i Kalmar mellan 700 och 1000 kronor i månaden beroende på hur många zooner du ville resa i. Numera kostar de 500 kronor i månaden.
I samband med dessa förändringar, anlade kommunen också en ny pendlarparkering en knapp kilometer från centrum. Där kan bilister parkera för tio kronor per dag och sedan gå in till centrum.

–Att subventionera kollektivtrafik genom höjda parkeringsavgifter ger ett tydligt och viktigt signalvärde, menar Lovisa Westblom, Mobilitetsstrateg i Kalmar kommun.

Pandemin kom emellan

De nya taxorna infördes ett par månader innan pandemin bröt ut. Under den månaden såg kommunen att betydligt fler köpte månadskort i kollektivtrafiken. Samtidigt var det fler som köpte parkeringsbiljett.
Under pandemin har det inte gått att uppmuntra folk att resa kollektivt och kommunen har infört gratis parkering i centrum med syfte att rädda handeln. Därför är det svårt att dra några stora slutsatser om förändringarna har gett avsedd effekt.

–Parkeringsfrågor är alltid väldigt känsliga i Kalmar. Många uppskattar att ta bilen, köra in till centrum och parkera för en billig peng, säger Lovisa. En del av dem väljer nu handelsområden utanför stan i stället.

–Samtidigt är det en stor grupp som uppskattar att vi gjort det billigare att resa kollektivt.

Cykelbibliotek

Parallellt med klimatväxlingen driver Kalmar kommun ett projekt tillsammans med Linnéuniversitetet med syfte att få anställda och studenter att resa mer hållbart – Hållbara resval. I projektet ingår bland annat ett cykelbibliotek där den som är nyfiken på en ny typ av cykel, exempelvis en lådcykel, kan prova en sådan gratis under en kortare period.

–Det har blivit väldigt populärt. Att testa först sänker tröskeln för många som funderar på att byta resvanor, säger Lovisa.
I detta projekt använder kommunen också appen ”Better points”. De som använder appen, samlar poäng när de reser hållbart, vilka kan användas i lokala butiker, restauranger och gym.

–Det är jätteroligt att Kalmar kommun så tydligt prioriterar hållbar mobilitet, menar Lovisa.

–Vår förhoppning är att när pandemin avtar, så ska klimatväxlingen leda till att betydligt fler väljer att resa kollektivt.

 

Texten kommer ursprungligen från Trivectors magasin 2038, höstvintern 2021-22.
Foto: Jan Magnusson, Kalmar kommun.

Mer information

Läs mer om fossilbränslefri kommun 2030 och Kalmar klimatväxlar

Hållbara lösningar för klimat, energi och miljö