Lund är bäst i Sverige på hållbara transporter

2017-07-05
Okategoriserad
Klimatomställning
Verksamheters transporter

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter och vinner SHIFT2017. SHIFT är en kommunrankning baserad på det europeiska benchmarkingverktyget för hållbara transporter i städer - EcoMobility SHIFT.

Karolina Skog, Emma Berginger och Anders Almgren

Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) från Lunds kommun mottar pris för SHIFT2017 av Miljöminister Karolina Skog (längst till vänster).

Konsultföretaget Trivector har gjort kommunrankningen SHIFT sedan 2014 och Lund har vunnit tre av dessa fyra år.

Lund är bra på mycket

Det som gör att Lund vinner är att de är bra på mycket inom hållbara transporter. Lund har en välförankrad trafikstrategi sedan nästan 20 år tillbaka. Trafikstrategin innehåller bland annat mål om att minska biltrafiken per capita och att öka andelen som går, cyklar och reser med kollektivtrafik. Lund har även skapat bra förutsättningar för att resa hållbart genom en stor andel 30-gator, bra cykelbanor och ett långvarigt arbete med att påverka resenärers attityder och beteende. Inom SHIFTs tredje område, ”Se resultat”, utmärker sig Lund med låg andel bilresor. Lund får i år dessutom bonuspoäng för arbetet med ny spårväg, vilken nu börjat byggas. Lund skulle dock vunnit SHIFT2017 även utan denna bonuspoäng.

Linköping får hedersomnämnande

Linköping tilldelas 2017 års hedersomnämnande för planeringen av det nya området Vallastaden  Området är intressant för den mångfald boendeformer och variation i arkitektur som erbjuds, och som tillsammans med trafiklösningarna ger goda förutsättningar för ett både socialt och ekologiskt hållbart område.

Från Lunds kommun mottar Anders Almgren priset för SHIFT2017.

– Det är fantastiskt att se att vårt långsiktiga arbete ger resultat och att vi vinner SHIFT igen! För oss i Lunds kommun är det viktigt att göra det möjligt för fler att resa på ett hållbart sätt, det gör vi bland annat genom satsningar på spårväg, välutbyggt cykelvägnät och bilsnålt boende. Vi har kommit långt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att göra vårt transportsystem ännu mer hållbart, säger Emma Berginger, Kommunalråd (MP) samt Vice ordförande i kommunstyrelsen

Linköpings kommun representerades av samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.

– Jag är glad att Linköpings kommun tilldelas priset för den fina trafiklösningen i Vallastaden som så många jobbat med. Vi tolkar priset som en uppmuntran att fortsätta arbetet med att satsa på cykel- och gångtrafikanter och gemensamma parkeringshus. När Vallastaden invigs i september kommer dessutom den nya stadsdelen redan ha en snabb och välfungerande kollektivtrafik, säger samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.

SHIFT bygger på enkätsvar och nationella data

Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser.

Förra året vann Lund SHIFT2016 och Gävle prisades med hedersomnämnande för innovativa åtgärder.

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2017, tio i topp[1]:

1.       Lund, 222 p

2.       Stockholm, 196 p

3.       Malmö, 194 p

4.       Örebro, 191 p

5.       Linköping, 188 p

6.       Västerås, 188 p

7.       Göteborg, 186 p

8.       Eskilstuna, 183 p

9.       Umeå, 180 p

10.   Luleå, 178 p


[1] Linköping har marginellt högre poäng än Västerås.

Mer information

För mer information, kontakta Christer Ljungberg, vd Trivector, 010-456 56 01.

Läs mer om SHIFT

 


[1] Linköping har marginellt högre poäng än Västerås.

Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun om hederspriset för Vallastaden

Emma Berginger, kommunalråd (MP) i Lund om varför Lund är så bra på hållbara transporter