Många hinder för aktivt resande finns på policynivå

2020-06-01
Okategoriserad
Forskning
Social hållbarhet

Många hinder för aktivt resande, dvs att gå eller cykla till ett resmål, finns på policynivå och i tillämpning av regler och lagar. Det visar den första delstudien av forskningsprojektet Bikeable city som undersöker hur städer kan utformas för att bättre stödja aktiva transporter och vardagsmotion.

Cykeltrafik

Syftet med projektet Bikeable city är att ta fram och testa lösningar som gynnar cykling på stadsdelsnivå. Projektet ska bidra till fler aktiva resor genom att sänka trösklar och ta bort hinder för ökad cykling för både vuxna och barn. Detta förväntas ge stor samhällsnytta i form av ökad fysisk aktivitet genom daglig aktiv transport större trygghet, högre trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, effektivare markanvändning och en mer social och levande stad.

Fem åtgärder för ökad gång och cykling

Bikeable City har identifierat fem åtgärder som skulle kunna bidra till att fler går och cyklar i en stad.

  • Geostaket runt skolor, en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras. Syftet är att sänka hastigheten för motorfordon nära skolor.
  • Vardagscykling som Fysisk aktivitet på recept
  • Aktiv mobilitetsfond. De som bor i närområdet får vara med och utforma åtgärder för att öka det aktiva resandet.
  • Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor, en app som underlättar för föräldrar som vill ordna så att flera barn cyklar tillsammans med en förälder.
  • Cykel- och gångbroar i trä som överbryggar hinder ex. diken, järnväg och större bilvägar och samtidigt lagrar in koldioxid.

I den första delstudien har forskarna intervjuat berörda intressenter och aktörer för att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för varje åtgärd. Nästa steg är att testa dessa verktyg/lösningar på stadsdelsnivå. Testen kommer genomföras i Järfälla kommun samt på ytterligare platser i Stockholms län.

Hinder på policynivå

En viktig lärdom från delstudien är att många hinder för aktivt resande finns på policynivå och i tillämpning av regler och lagar.

– Som en följd av detta kommer vi i steg 2 knyta juridisk expertis och policyexpertis för att systematiskt hantera policyutmaningarna, berättar Erik Stigell, forskningsledare för Bikeable city

Projektet Bikeable City leds av Trivector Traffic och genomförs i samarbete KTH, Cykelfrämjandet, Barkarby Science, Järfälla kommun och NCC.

Mer information

Läs mer om hur du kan arbeta för ökad gångtrafik och cykeltrafik.

För mer information, kontakta Erik Stigell, 010-456 56 79 eller Christian Dymén, 010-456 56 77.