Nya vägledningar ger minskad klimatpåverkan från godstransporter

2020-09-21
Okategoriserad
Godstransporter
Klimatomställning
Verksamheters transporter

Vill du ha tips och praktiska exempel på hur du kan öka effektiviteten och minska klimatbelastningen från era godstransporter och ställa krav på de transporter ni handlar upp? Det finns nu två nya vägledningar att hämta inspiration från – en för dig som är transportköpare och en för dig som är transportsäljare.

Hur kan offentliga och privata transportköpare minska sin klimatpåverkan genom att ställa rätt krav på de som utför transporterna? Och hur kan åkerier minska sina kostnader för bränsle och därigenom även minska sin klimatpåverkan? Detta framgår av två nya praktiska vägledningar, en för transportköpare och en för transportsäljare.  Målet är minskad klimatpåverkan och effektivare transporter.

− Det är viktigt att både beställare och leverantörer av godstransporter ger varandra förutsättningar att förbättra varuflödena och minska klimatutsläppen. Avgörande för att lyckas är att beställare av godstransporter och åkerier arbetar tillsammans under förtroendefulla former och med långsiktiga perspektiv. Tanken med vägledningarna är att inspirera båda målgrupperna att vidareutveckla sitt arbete med att främja hållbara godstransporter. Säger Pernilla Hyllenius Mattisson, Affärsområdesansvarig Verksamheters transporter.

Vägledningarna är framtagna av Länsstyrelsen Västmanland och Trivector. Upphandlingsmyndigheten, Linköpings Universitet, Region Sörmland, Lantmännen och ett antal åkerier har också bidragit till vägledningarna.

Mer information

Pernilla Hyllenius Mattisson, pernilla.hyllenius@trivector.se, 010-456 56 07.