Nytt white paper om Omvänd kollektivtrafik

2021-06-01
Okategoriserad
Digitala produkter

Intresset för konceptet ”Omvänd kollektivtrafik” är stort. Därför har vi tagit fram ett nytt white paper som berättar om konceptet och hur det kan användas för att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla kollektivtrafiken på landsbygden.

Omvänd kollektivtrafik

”Omvänd kollektivtrafik” handlar om att den anropsstyrda trafiken, dvs kompletteringstrafik, ​sjukresor och färdtjänst, ändras till att bli kollektivtrafikens bas – bastrafik. Genom att bygga ut denna bastrafik skapas förutsättningar för att rationalisera den linjelagda kollektivtrafiken. De pengar som sparas, satsas dels på bastrafiken, dels på att göra satsningar i starka stråk, där resandeökningspotentialen är störst.

Konceptet ”Omvänd kollektivtrafik” tar tagits fram gemensamt av DRT Solutions och Trivector. Det är ett helt nytt och radikalt grepp för att inom givna budgetramar kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och samtidigt få ut fler kollektivresor per satsad skattekrona.

Flera regioner i Sverige har visat intresse för det nya konceptet ”Omvänd kollektivtrafik”. I vårt white paper kan vi redovisa resultaten från en förstudie i Västernorrland samt räkneexempel från två andra regioner med högre befolkningstäthet.

På sidan om kollektivtrafik på landsbygd kan du ladda ner vårt white paper om ”Omvänd kollektivtrafik”. (Se längst ned.)

Mer information

För mer information, kontakta Mats Améen, 010-456 56 29 eller Stephan Bösch, 010-456 56 39.