Öresundstågsresandet har börjat återhämta sig

2021-10-18
Okategoriserad
Regional kollektivtrafik

Sedan 2014 har Trivector sammanställt och analyserat resandet vår, sommar och höst åt Öresundståg AB. Rapporten från årets sommarräkning är nu klar och visar flera intressanta resultat. Bland annat så har resandet långt från storstäderna återhämtat sig snabbast.

Öresundståg på Lunds station

Öresundstågresandet sommaren 2021

  • Antalet resor har ökat med 11 % sedan förra sommaren. Men jämfört med sommaren 2019 – innan pandemin – är det en minskning med 44 %.
  • Nästan hela resandeökningen sedan förra sommaren kan förklaras av den 54-procentiga ökningen av Öresundsbroresandet, som dock låg på en mycket låg nivå 2020.
  • Resandet nära storstäderna Malmö och Göteborg har haft den största resandeminskningen sedan pandemin började och återhämtar sig långsammast. Bäst utvecklar sig Öresundstågsresandet i Småland och Blekinge. Och de två stationer som haft de lägsta minskningarna sedan innan pandemin är Kalmar (-17 %) och Karlskrona (-25 %), som ligger längst från storstäderna.
  • Sedan förra sommaren ökar helgresandet (+27 %) mycket snabbare än vardagsresandet (+7 %). Samtidigt har medelreslängden ökat med 8 %. Det indikerar att det är långa fritidsresor som återhämtar sig bäst.

Mer information

Läs mer om våra tjänster inom Attraktiv kollektivtrafik.
Du kan också kontakta Mats Améen, som ansvarat för studien.