Resvanor under corona – fler cyklar på fritiden

2020-11-19
Okategoriserad
Resvanor

Vi fortsätter att med hjälp av TravelVu undersöka hur våra resvanor förändras av coronapandemin. Studien visar att vi följer restriktionerna. Under hösten har vi rest kortare sträckor än vi gjorde i somras. Cyklandet har ökat och vi kan se att fler cyklar på fritiden för att göra inköp eller ta sig till fritidsaktiviteter.

cykling ärende under corona

> Läs mer om studien.

Resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag sjönk statistiskt signifikant (p<0,05) då restriktioner infördes.