Skellefteå växer i rekordfart

2021-10-21
Okategoriserad
Delad mobilitet
Fastighetsutveckling
Kollektivtrafik i staden

Sveriges snabbast växande kommun någonsin? Ja, det kan vara så. Northvolts etablering i Skellefteå har lett till en enorm tillväxt i kommunen. På kort tid växer ett stort antal nya företag fram och skapar flera tusen nya arbetstillfällen. Det behövs därför massor av nya bostäder, men också kulturhus, skolor, butiker och restauranger, och så klart möjlighet att resa mellan dessa platser.

Husbygge i Skellefteå

Skellefteå kommun har länge haft en befolkning på kring 73 000 invånare. Nu planerar kommunen för 90 000 invånare år 2030 och 100 000 invånare 2040. Kanske är det i underkant? Intresset för Skellefteå är enormt.
– Det är en fantastisk utmaning, men väldigt spännande, säger Hans Andersson, Samhällbyggnadschef i Skellefteå kommun.
Batteritillverkaren Northvolts beslut att etablera sig i kommunen betyder oerhört mycket. Northvolts plan är att starta produktionen vid årsskiftet 2021-2022 och anställer för fullt. Idag räknar företaget med att de kommer ha 4000 anställda när anläggningen är färdigutbyggd. Till detta kommer alla underleverantörer. Kommunen räknar därför med sammanlagt 10 000 nya arbetstillfällen. Det innebär att det behövs många nya bostäder.

Skellefteå växer hållbart

Planen är att bygga tusen bostäder om året. Till en början sker bostadsbyggandet genom förtätning i redan bebyggda områden. Skellefteå kommun arbetar efter devisen ”En hållbar plats för en bättre vardag”. Kommunens politiker är tydliga. De vill att kommunen ska växa och att det ska ske på ett hållbart sätt, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
– Jag uppskattar denna tydlighet. Det ger oss något att förhålla oss till, säger Hans.

Hårda krav vid upphandling

Hans menar att det går att bygga både snabbt, hållbart och till låg kostnad. Det handlar om att tänka till vid upphandlingen och att ställa tydliga krav.
– Vi har sett att som vi frågar får vi svar. När vi tydligt visar att vi vill premiera miljömässigt och socialt hållbara val, så kan leverantörerna ofta presentera förslag som lever upp till våra krav och som dessutom är positiva för ekonomin.

Kommunen har även provat att genomföra upphandling i dialog med intresserade leverantörer. Dessa dialoger har lett till väldigt bra lösningar, exempelvis eldrivna maskiner för anläggningsarbeten och nya möjligheter att ta hand om stubbar.– Om prognosen slår in kommer vi bli först i Sverige med att anlägga ett nytt industriområde med noll nettoutsläpp fossil koldioxid, berättar Hans.
– För oss är det viktigt att bygga hållbart. Många glömmer bort vilket stort avtryck anläggningsarbete ger. Vi bygger gärna med trä för att minimera användningen av stål och betong.
Kommunen bygger av denna anledning en ny träbro över Skellefte älv. Syftet med bron är att binda ihop olika stadsdelar bättre.
– Det är en viktig satsning från kommunen. Bron är öppen för fotgängare, cyklister, bussar och personbilar, men inte lastbilar, berättar Hans.

Vana ta bilen

Att arbeta för större andel hållbara resor är viktigt i det växande Skellefteå. Här kan du med gång, cykel eller kollektivtrafik nå stora delar av samhället på femton minuter. Trots detta finns en utbredd vana att ta bilen. Många bor en bit utanför stan och är vana vid att ta bilen in till centrum.
– Det tar tid att bryta mönster. Vi har därför tillsammans med Skellefteåbuss genomfört projekt för att få folk att testa att resa kollektivt under en period. Det har varit framgångsrikt. Det svåra är att få folk att ta steget över och prova ett nytt sätt att resa.

Mobilitetshubbar intressant

Ett sätt att underlätta hållbart resande är att skapa mobilitetshubbar. I mobilitetshubbarna ska du kunna låna olika fossilfria fordon eller resa med kollektivtrafik. Syftet är att underlätta hållbara transporter och att det ska vara lätt att ta sig fram. Trivector och MoveAbout har tagit fram ett koncept för Skellefteå kommun, som kommunen nu vill gå vidare med.

– Vi arbetar nu för att göra verklighet av detta koncept. Det är jätteintressant, menar Hans.
Genom stadsmiljöavtalet har kommunen fått ett viktigt bidrag för satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att Trafikverket står för 25 procent av kostnaderna och kommunen resten.

Omvärlden förstår inte

Trots detta upplever kommunen att omgivningen inte förstår hur mycket som händer här. Myndigheter tittar på statistik från tidigare år och ger stöd i förhållande till hur det såg ut då.
– Det är svårt att få omvärlden att förstå hur mycket det är som händer här. Myndigheterna borde ta beslut som baseras på våra prognoser i stället. Vi behöver mer statligt stöd för att bygga all den infrastruktur vi behöver. Det har också varit svårt att få privata byggaktörer intresserade. Nu är de här, men de hade gärna fått börja bygga lite tidigare, säger Hans.
– Det verkar som att omgivningen vill se att något händer innan de agerar. Det blir en besvärlig fördröjning.

Norrbotniabanan efterlängtad

Med sådana tankar i huvudet, kom därför regeringens beslut om att Norrbotniabanan ska byggas, som ett väldigt uppskattat besked. Norrbotniabanan ska bli en 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.
– Det är en otrolig möjlighet, säger Hans och skiner upp. Norrbotniabanan kommer att knyta ihop städerna längs Norrlandskusten på ett helt nytt sätt. Den kommer få stor betydelse för näringslivet både vad gäller arbetsmarknad och godstransporter. Vi planerar för ett resecentrum mitt i centrum av Skellefteå med gångavstånd till de flesta viktiga målpunkter.

Kultur är viktigt i Skellefteå. I september öppnade därför Skellefteås nya kulturhus, alldeles intill det kommande resecentret. Här ska nya och gamla Skelleftebor kunna mötas och ta del av konst, musik, teater och litteratur. Här finns bland annat café och en stor teatersalong.

– Vi lever i en spännande tid nu, säger Hans. Det är många medarbetare, både inom kommunen och hos andra aktörer, som gör sitt allra yttersta för att detta ska bli bra. Vi strävar mot samma mål och gör något bra tillsammans. Här finns en enorm kraft och stark framtidstro. ☐

Artikeln kommer ursprungligen från Trivectors magasin 2038, höstvintern 2021-22.
Foto: Patrick Degerman

Läs mer om våra konsultjänster inom samskapad stadsutveckling.