Stor potential att använda cykeln mer på fritiden

2021-01-25
Okategoriserad
Cykel
Styrmedel & ekonomi

Fritidsresor (alla resor som inte är arbets- eller skolresor) står för 60 procent av det totala antalet resor som utförs i Stockholms län. Av alla dessa resor sker endast 6 procent med cykel. Det kan jämföras med arbetsresor där cykelresor står för 11 procent, nästan det dubbla jämfört med fritidsresor.

– Mycket har gjorts för att få fler att cykla till arbetet, men resor till fritidsaktiviteter glöms ofta bort, fastän de utgör merparten av våra resor, säger vår medarbetare och cykelexpert Thaddäus Tiedje.

Vi behöver använda cykeln mer på fritiden

För att nå det regionala målet att 20 procent av resorna i regionen ska göras med cykel år 2030 krävs det att cykeln utgör större andel av fritidsresorna.

I samband med revideringen av den regionala cykelplanen för Stockholms län har Region Stockholms cykelkansli genomfört ett flertal workshops med länets 26 kommuner och Trafikverket. En av dessa workshops syftade till att undersöka hur fler fritidsresor kan utföras med cykel, samt vilka åtgärder som kan hjälpa till att reducera utmaningar med att välja cykel till fritidsärenden. 

Rätt åtgärder kan få fler att välja cykeln till fritidsaktiviteter

– De främsta utmaningar är att fritidsresor ofta utgörs av komplexa eller okända resekedjor som ibland innebär transport av varor, utrustning eller barn. Resor som är svårare att lösa med cykel än med bil, berättar Thaddäus Tiedje.

En annan utmaning är att fritidsmålpunkter inte alltid ligger centralt och i anslutning till cykelnätet, vilket kan vara ett hinder för att använda cykeln.

– Den grundläggande åtgärden för ökad cykling bland fritidsresor är utvecklingen och byggandet av gång-och cykelinfrastruktur till fritidsmålpunkter. Säkerställande av bra utbud av cykelparkering vid dessa målpunkter är också viktigt, förklarar Thaddäus Tiedje.

Andra åtgärder:

  • Underlätta tillgång till lastcyklar
  • Minska behov av bagagefrakt med hjälp av exempelvis hemleverans
  • Förbättra möjligheten för smidiga kombinationsresor för längre fritidsresor
  • Förbättra trafikinformation för cyklister för att underlätta resor till mindre kända destinationer

– Fritidsresorna är många och merparten av dessa är korta. Om vi arbetar med rätt åtgärder för att minska hindren ser jag en stor potential för ökad cykling på fritiden, säger Thaddäus Tiedje.

Mer information

Kontakta Thaddäus Tiedje, thaddaus.tiedje@trivector.se, 010-456 56 89

Cykelplan Region Stockholm

Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem