Våra resvanor under corona – Cyklingen ökar

2020-10-15
Okategoriserad
Resvanor

De restriktioner och riktlinjer som infördes i Sverige i mitten av mars gav direkt effekter på resandet som var så omfattande och tydliga att de var uppenbara för alla och en var. På vägarna minskade bilköer, kollektivtrafiken fick drastiskt färre resenärer och ganska snart blev storstädernas cykelbanor fulla. Under sommaren, med ledigheter och lättade restriktioner, har resandet sakta ökat igen. Därefter har resandet åter sjunkit. Under hela denna period har vi i kunnat följa dessa förändringar med hjälp av en panel i resvaneappen TravelVu.

cykelkm per per o dag jämförelse 201014

Uppdaterat 201014

Med data från resvane-appen TravelVu kan vi se hur resbeteendet ändras över tid. Vi har jämfört resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) med perioder efter utbrottet.

Kortare resor efter semestrarna

Perioden efter mitten av augusti präglas av kortare resor jämfört med resorna under sommaren då avstånden för såväl inköpsresor som fritidsärenden ökade rejält. Arbetsresandet ökade först markant i samband med skol/arbetsstart för att sedan minska något igen, vilket kan vara en effekt av att ”rinnande näsor”, som normalt kommer med terminsstart, gör att man återigen stannar hemma enligt rekommendationerna.

Ökad cykling – även på fritiden

Cyklingen har ökat under hela perioden, men eftersom det har sammanfallit med en årstid som även normalt har ökat cyklande, är det svårt att utifrån det säga att pandemin inneburit ökat cyklande. Vid jämförelse med samma perioder 2018 och 2019 har vi emellertid högre siffror för reslängd med cykel per person 2020 vilket tyder på att cyklandet verkligen har ökat. Siffrorna för cykling har fortsatt upp under inledningen av hösten. Vi har även kunnat se att av dem som cyklar så har cyklandet till fritidsärenden och inköp ökat betydligt.

Efter sommaren har även kollektivtrafikresandet ökat igen.

Läs mer om studien.

Resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta kan vi konstatera att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag sjönk statistiskt signifikant (p<0,05) då restriktioner infördes.

Vill du hjälpa till?

Vill du bidra med data så att vi kan förstå hur vi reser under Covid-19 ännu bättre? Och på köpet få bättre koll på dina egna resvanor? Ladda ner TravelVu till din iPhone eller Android. När du startar upp appen väljer du undersökningen ”Donate data”. Resvanedatan kommer användas till forskning och ökad förståelse om resvanornas betydelse för ett hållbart transportsystem. Vi kommer fortsätta publicera resultat om resvanor under Covid-19 här så att du och andra kan ta del av dem. Tack för att du bidrar!