Kluster för mikromobilitet skapas i Göteborgsregionen

2022-10-03
Robusta transportsystem
Delad mobilitet
Kollektivtrafik i staden

Mikromobilitet är en växande bransch som skapar både jobb och sysselsättning. Business Region Göteborg drar nu i trådarna för att bilda ett kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen. Genom att skapa en väl fungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn hoppas regionen att mikromobilitetsbranschen ska kunna utvecklas genom att olika aktörer kan dra nytta av varandra.

elscooter i trafiken en solig morgon - en del i kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen

Trivector Traffic har på uppdrag av Business Region Göteborg kartlagt branschen för mikromobilitet i Göteborgsregionen, vilka aktörer som finns, vad de erbjuder och vilket förädlingsvärde de skapat.

Mikromobilitet handlar om mindre fordon, såväl motoriserade som icke motoriserade, med en vikt på under 350 kilo och hastighet upp till 45 km/h. Detta inkluderar olika varianter av lätta fordon som till exempel cyklar, elcyklar, elsparkcyklar, lastcyklar, elmopeder, hoverboards, segways och elskateboards som man använder för att ta sig fram kortare sträckor.

Göteborg har sedan tidigare en stark inriktning mot hållbar mobilitet och i staden finns det många starka organisationer och testbäddar samt en stark tradition av innovativa piloter. Mellan åren 2012 och 2020 har antalet företag inom mikromobilitet i Göteborgsregionen mer än fördubblats, antalet anställda har ökat med 2000 personer och förädlingsvärdet med nästan 70 procent.

– Kartläggningen visar att det som verkligen karaktäriserar branschen är de nya affärsmodellerna med delade fordon. Samtidigt finns stora tillväxtmöjligheter också inom mer traditionella delar av branschen, som t.ex. uthyrning av cyklar för turism och rekreation. De nya tjänsterna innebär både möjligheter och utmaningar. För att gynna utvecklingen behöver branschen fler bransch-överskridande samarbeten, mer dialog mellan inblandade aktörer, ökad kunskap och en transportinfrastruktur som gynnar mikromobilitet, berättar Olivera Puljic, konsult hållbara transporter på Trivector Traffic i Göteborg.

Mer information

Läs hela kartläggningen eller kontakta Olivera Puljic eller Emma Lund som gjort kartläggningen.

Läs mer om tjänster vi erbjuder inom mobilitetstjänster.