Kommer ny teknik och nya tjänster ge oss ett hållbart transportsystem?

2017-05-19
Robusta transportsystem

Just nu befinner vi oss i ett läge med mycket ny teknik på gång, som möjliggör nya tjänster, och nya sätt att se på förflyttningar. Elbilar, självkörande fordon, transport som tjänst, ride-hailing, mobilitetshubbar etc innehåller alla löften om ett mer hållbart transportsystem. Men kommer alla högt ställda förväntningar att infrias?

Mobiltelefon kopplad till ett hållbart transportsystem

Det är idag mycket svårt att svara på. Mycket beror på hur vi styr den nya tekniken och de nya tjänsterna mot hållbarhet. Och det är dags för samhället att arbeta med detta nu, och inte om 5-10 år när vi står där med alla nya system.

Tar tid innan effekten av elbilar märks

Låt oss börja med elbilarna. Kommer de att rädda planeten och göra att vi kan fortsätta att köra bil minst lika mycket som idag eller mer? Problemet ligger bland annat i att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp snabbt, och det tar tid innan effekten av elbilarna märks. En ny elbil genererar ca 25 ton koldioxidutsläpp under tillverkningen. Det är mer än utsläppen från en 10 år gammal Volvo XC90 som körs i 5 år. Det är också dubbelt så mycket som att köra en 10 år gammal VW Golf i 5 år. Det kommer alltså att ta tid innan effekten av elbilarna märks på de totala koldioxidutsläppen. Till det kommer frågan om hur snabbt elbilarna kommer att ha en betydande del av försäljningen. Här finns det stora skillnader i skattningar från bilindustrin och från olika forskare.

Kommer vi sluta äga egen bil?

När det gäller de självkörande fordon finns forskare och andra bedömare som menar att ingen kommer att äga en egen bil, när alla självkörande bilar blir en enda stor bilpoolsflotta som man kallar på när man behöver, sk ride hailing. Då kommer antalet bilar att minska drastiskt, parkeringsplatserna i städerna kan minskas drastiskt, vägutrymmet likaså. Mot detta står de som menar att all effektivisering ökar användandet, den sk Jevons paradox. När det blir enklare att köra bil, kommer fler att göra det. Och fler kan välja att bosätta sig längre bort, när bilen själv tar dig till jobbet samtidigt som du kan jobba. På så sätt ökar stadsutglesningen. Det är idag mycket svårt att veta vad som kommer att hända, men att stadsplanerare och trafikplanerare måste planera och styra mot den framtid man vill ha, redan nu är uppenbart.

Trend mot delningsekonomi

Det som på kortare sikt kanske har störst sannolikhet att styra mot ökad hållbarhet är det som kallas för transport som tjänst, eller kombinerad mobilitet. Istället för att äga bil, så blir transporten en tjänst som du kan prenumerera på. Det finns en trend idag mot delningsekonomi, med Airbnb som det kanske främsta exemplet. Men även bilpoolssystem som Zipcar i USA och Sunfleet i Sverige, växer starkt. Allt fler ser idag inte ägandet som det viktiga, men vill gärna ha tillgång till bil ibland. Utvecklar man detta så kan transport som tjänst ge dig tillgång till bil, kollektivtrafik och hyrcykel, i ett och samma system, utan ägande.

Idag planeras allt fler nya bostadsområden där man vill samla denna mobilitetsfunktion för ett helt område. Parkeringen görs i ett mindre antal samlade parkeringshus, och i koppling till dessa vill man skapa sk mobilitetshubbar med tillgång till bilpool, kollektivtrafik, hyrcyklar, lådcyklar osv. Denna typ av planering arbetar man med i nya utbyggnadsområden som Brunnshög i Lund och Ulleråker i Uppsala.

Styra så tekniken går i rätt riktning

Så hur blir det då med all ny teknik, och alla nya tjänster? Kommer de att hjälpa oss att gå mot ett mer hållbart transportsystem? Det beror på. Hur vi väljer att planera och styra så att tekniken och tjänsterna går i rätt riktning. Och framförallt inte står vid sidan av och tittar på.

Detta kommer vi att diskutera med en panel under vår seminariedag i Almadeln den 5 juli. Diskussionen kommer att spelas in som en live-podd för Trivectors podd Esplanad.

 

Denna text kommer ursprungligen från Christer Ljungbergs blogg.