Självkörande fordons påverkan på transportsystemet

2022-09-30
Robusta transportsystem
Digital transformation
Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor
Forskning

I det tidigare genomförda Drive Sweden-projektet Eldsjäl fick vi en förståelse för hur delade självkörande elektriska fordon kan komma att påverka staden och transportsystemet i Göteborgsregionen. Resultaten visade på att beroende på om man åker själv eller delar fordon så får vi en ökad eller minskad trängselsituation. Vi har nu tillsammans med våra projektpartners genomfört Eldsjäl 2.0.

”Resultaten från Eldsjäl 1.0 var så intressanta att det fanns ett stort behov att fortsätta arbeta med frågan. Vi har nu fördjupat analysen men också breddat upp frågan genom att samtala med intressenter från bilindustrin, kommuner, regioner för att sortera och prioritera bland möjliga frågeställningar för fortsatta studier”, berättar Lennart Persson, kontorschef i Göteborg som varit delaktig i projektet.

Eldsjäl 2 kompletterade den första studien genom att göra en forskningsöversikt, omvärldsanalys samt genomföra rundabordssamtal. Analysen har lett fram till rekommendationer att fortsätta med arbetet i tre steg:

Förslag och rekommendationer till fortsatt arbete i tre steg:

  1. Kartlägga potentialen för delade självkörande fordon, både geografiskt och utifrån olika typer av användare. Detta steg föreslås att göras via en användardialog i form av enkätundersökning och/eller fokusgrupper tillsammans med en geografisk analys över stadens olika områden och egenskaper.
  2. Analysera vilka styrmekanismer som blir relevanta att använda när delade självkörande fordon införs, för att de ska bidra till stadens hållbarhetsmål.

”En viktig fråga här är hur delade självkörande fordon blir en del av kollektivtrafiken, utan att konkurrera med den kapacitetsstarka kollektivtrafiken som behövs för att människor ska kunna transportera sig i staden på ett effektivt sätt. Resultat från Eldsjäl I har visat att det finns en stor risk för ökat trafikarbete och därmed mer trängsel.”, förklarar Astrid Michielsen, som varit delaktig i projektet.

  1. Definiera olika scenarier

Utifrån kartläggningen och analysen av styrmekanismer kan olika scenarier definieras som verkar intressanta att testa. Scenarierna kan sedan analyseras, till exempel med hjälp av simulering.

”Utifrån Eldsjäl I har vi fått en bra förståelse för Göteborgs stads makroskopiska analysmodell i Visum, och vi har även byggt upp kompetens inom användningen av verktyget för simulering av just delade självkörande fordon”, berättar Lennart Persson.

Om forskningsprojektet Eldsjäl

Eldsjäl är ett projekt som vi jobbar med i samarbete med Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, K2/Malmö Universitet. Eldsjäl 1.0 finansierades av Drive Sweden Vinnova och Västra Götalandsregionen medans Eldsjäl 2.0 finansierades av Drive Sweden.

Mer information

Vill du veta mer om projektet, välkommen att kontakta Astrid Michielsen 010-456 56 75 eller Lennart Persson 010-456 56 03

Eldsjäl 1: Elektriska delade självkörande fordon i framtidens transportsystem

Förstå framtidens transporter idag

Webbinarium 2021: Självkörande bildar – blir det någonsin verklighet?