Framtidens hus har bara en parkeringsplats

2017-06-08
Samskapad stadsutveckling
Klimatomställning

Ventilation som bara går igång när det behövs, energilagring i källaren, stort antal transportmöjligheter, men ingen plats för egen bil. Xplorion är ett bostadshus där massor av nya idéer testas – alla med fokus på hållbarhet.

Nästa år är det byggstart för Xplorion på nya Brunnshögsområdet i Lund intill de stora forskningsanläggningarna Max4 och ESS. Xplorion är Lunds kommunala Fastigheters, LKFs, spjutspetssatsning. Syftet är att testa idéer som kan användas i framtida byggande.

– Jag tror inte att det finns ett liknande projekt i hela Europa nu, säger Dennis Kerkhof, byggprojektledare på LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag. Vi testar allt på en gång.

Det var LKFs styrelse som tog initiativ till Xplorion. LKF bygger och förvaltar sina hus själva och det ligger därför i deras intresse att husen håller över lång tid. Dagens standard fungerar bra, men LKF vill utvecklas och lära sig bygga ännu bättre bostäder.

– Det allra bästa vore om de idéer vi nu testar i Xplorion fungerar så bra att de blir vår nya standard, säger Dennis.

Låg energiförbrukning

Xplorion är ett så kallat passivhus med extra god isolering och lufttätthet. Därtill kommer en rad åtgärder för att minska energianvändningen.

I källaren kommer det finnas ett stort batteri som lagrar energi. Det gör dels att LKF kan köpa in mycket energi när det är billigt. Det gör också att energi kan lagras när det är låg förbrukning och användas när det behövs som mest, exempelvis på morgnar och kvällar.

El kommer produceras lokalt med hjälp av solceller på de sedumklädda taken.

I Xplorion kommer de prova att använda lågtempererad fjärrvärme från de närliggande forskningsanläggningarna. Här testas också luftvärmeväxlare för uppvärmning.

Ventilationen kommer vara behovsstyrd. Genom att den bara används när sensorerna anger att luftkvalitén är otillräckligt, kommer mycket energi sparas.

– Fungerar dessa energibesparande åtgärder bra i Xplorion, kommer vi använda dem i fler hus. Eftersom LKF förvaltar 9000 bostäder idag, kan det ge stora besparingar framöver, menar Dennis.

Mindre material

LKF har månat om att minimera materialåtgången i Xplorion. Lägenheterna kommer till exempel att ha slipade betonggolv istället för parkett på betong. Huset är också byggt för att det ska vara lätt att ändra storleken på lägenheterna i framtiden. Till en början kommer de flesta lägenheter bestå av två rum och kök, men de kommer lätt kunna byggas om till mindre eller större lägenheter beroende på framtida efterfrågan.

Smart mobilitetslösning

Det som väcker mest intresse är dock att huset med 55 lägenheter bara kommer ha en enda parkeringsplats och den är vikt för en bilpoolsbil. Hyresgästerna kommer istället att använda EC2B, ett koncept från Trivector, som ger dem flera olika möjligheter att förflytta sig. Xplorion kommer byggas nära kollektivtrafik, strax intill spårvägen till Lunds centrum, och i cykelhuset kommer det finnas plats för elcyklar, lådcyklar, mer vanliga cyklar samt en cykelverkstad. Med EC2B får hyresgästerna möjlighet att boka och använda alla dessa färdsätt.

–  Att hyresgästerna förväntas leva utan egen bil väcker många reaktioner. En del tror inte alls på det, andra tror det funkar för andra men inte för mig. Också finns det en tredje grupp som gärna vill prova.

–  Det brukar bli ett annat bemötande om jag börjar med att beskriva det orättvisa parkeringssystemet vi nu har i Sverige. Att anlägga en parkeringsplats kostar cirka 250 000 kronor, därtill kommer driftskostnader. Ekonomisk går det inte ihop alls. Parkeringen är en förlustaffär som alla hyresgäster, oavsett om de har bil eller körkort, är med och betalar för, säger Dennis.

Låg hyra viktig

Den som vill bo i Xplorion får anmäla dig till LKFs bostadskö och stå i kö som alla andra bostadssökande.

– Vi vet ännu inte hur höga kostnaderna för huset blir. Mycket hänger på om det går ihop sig ekonomiskt. LKF är kommunägt och för oss är det viktigt att hålla nere hyrorna, säger Dennis.

Kommunicerande maskiner

Utvecklingen kommer dock inte att stanna vid Xplorion. Trenden går mot mer hållbart och mer digitalt. Mer fokus kommer ligga på att optimera ventilation och varmvatten. Lägenhetens utrustning kan kanske varna när hyresgästen gör fel, exempelvis vädrar och använder luftkonditionering samtidigt.

–  Många pratar om kylskåpet som berättar vad som behöver inhandlas och som kan föreslå recept baserat på vad som finns hemma. Jag tänker att om tjugo år kanske kylskåpet, ventilationen eller annan utrustning kan kontakta fastighetsförvaltaren själv och berätta att det inte mår bra, och att det bör repareras innan det går sönder helt.

–  EC2B känns också väldigt framtidsinriktat. Det är ett nytt sätt att tänka, men det är inte ”rocket science”. EC2B passar också bra ihop med självkörande bilar. Du kan beställa en bil när du behöver den och behöver inte längre äga den själv.

Faktaruta EC2B

Konceptet EC2B utgår från resenärens bostad. Istället för att behöva äga en egen bil betalar du för transport som tjänst. I tjänsten kan du plocka samman de transportsätt du önskar – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, samåkning, hemleverans etc. Smidigt och enkelt via mobilen. Du får också tips och råd för att underlätta ett mer hållbart resande.

Artikeln publicerades först i Trivectors magasin 2038, vårsommaren 2017.

För mer information om Xplorion eller EC2B, kontakta Björn Wendle, 010-456 56 09.