IRIS – EU-projektet där EC2B gick från idé till verklighet

2023-06-19
Samskapad stadsutveckling
Fastighetsutveckling

När det EU-finansierade projektet IRIS Smart Cities startade för mer än fem år sedan existerade mobilitetstjänsten EC2B bara på pappret. Nu avslutas IRIS-projektet, men EC2B har gått från idé till bolag och tjänsten implementeras nu i en rad projekt runtom i Sverige.

Inom IRIS-projektet har städerna Göteborg, Nice och Utrecht testat smarta lösningar för energi, hållbara transporter och öppna data. Tanken är att de tre städerna både ska lära av varandra och inspirera andra städer inom EU att ta efter och implementera de lösningar som visat sig framgångsrika.

”Inom ramen för IRIS-projektet har vi jobbat tillsammans med bland andra Riksbyggen, HSB och Johanneberg Science park för att utveckla och demonstrera EC2B i skarpt läge. Vi och våra samarbetspartners har lärt massor om delad mobilitet i allmänhet och om mobilitet som tjänst i synnerhet. När projektet drog igång 2017 var mobilitetstjänsten EC2B helt ny. Vi har i det här projektet fått en fantastisk möjlighet att både testa och vidareutveckla EC2B”, berättar Emma Lund, forskningsansvarig och projektledare för Trivector Traffics medverkan i IRIS-projektet.

För Trivector Traffic har IRIS också varit en bra möjlighet att leva upp till vår ambition att utveckla hållbara innovationer.

Helhetsgrepp om de boendes mobilitet

En viktig del av projektet har varit att implementera mobilitetstjänsten EC2B i Riksbyggens fastighet Brf Viva i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Genom EC2B har de boende via en app fått bekväm tillgång till ett paket av mobilitetstjänster – kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, taxi etc.

Att hyra, dela eller låna fordon i stället för att själv äga dem blir inte bara billigare, det är också bra för klimatet. Med EC2B behövs dessutom färre bilparkeringsplatser, vilket sparar stora pengar i byggskedet.

”Ett av de mest intressanta resultaten är att bilanvändningen bland de boende i Brf Viva nästan halverats jämfört med genomsnittet för Göteborg”, säger Lennart Persson, vd för Trivector Traffics dotterbolag EC2B Mobility. ”Detta visar på potentialen för hur delade mobilitetslösningar i bostäder bidrar till systemförändring.”

Från Sverige har 11 partners deltagit i IRIS-projektet – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector Traffic, Tyréns, Riksbyggen, Rise och IMCG.

Mer information

Välkommen att kontakta oss:

Lennart Persson, VD för EC2B, 010-456 56 03.

Emma Lund, projektledare för EC2B-demonstrationen i IRIS-projektet, 010-456 56 30.

Läs mer om IRIS-projektet
Mer om EC2B Mobility AB
Boende som använder mobilitetstjänsten EC2B reser mer hållbart