Utveckla en mobilitetsplan för högskolans campus

2022-05-31
Samskapad stadsutveckling
Verksamheters transporter

Äntligen fylls våra högskolor och universitet med liv och rörelse igen efter pandemin. Det är härligt att mötas på riktigt, men det medför samtidigt trängsel och utmaningar för mobiliteten. För att underlätta för de städer, universitet och högskolor som vill arbeta med frågan och utveckla en mobilitetsplan för campus, har vi därför tagit fram en praktisk guide.

Chalmers mobilitetsplan

En mobilitetsplan för ett campus fungerar som ett verktyg för att planera mer hållbara och yteffektiva transporter. Väl tillämpad kan den bidra till ett mer attraktivt campus, med högre tillgänglighet, bättre utnyttjade ytor, lägre koldioxidutsläpp samt friskare studenter och medarbetare.

De flesta universitetsstäder är glada över att se sina universitet växa och dra till sig fler studenter, forskare, anställda och besökare. Mindre populära är de utmaningar kopplat till trafik och parkering som ofta kommer med växande organisationer.

Guide i sex steg

Eftersom många universitetsstäder har liknande utmaningar, så har vi satt samman en guide med sex steg för att utveckla en mobilitetsplan för campus. Syftet med guiden är att uppmuntra fler universitetsstäder att utveckla mobilitetsplaner med hög kvalitet, vilket i sin tur bidrar till städer med mer hållbara transporter.

Guiden ger även verktyg för datainsamling, kommunikation och interaktion, hur du bäst involverar studenter och hur du kan ta tillvara kunskap och engagemang hos lokala forskare och fakulteter. Utöver det belyser guiden olika exempel på mobilitetsplaner på olika nordiska högskolor. Dessa kan ses som inspiration och idébank.

Flera högskolor medverkar

Trivector Traffic har författat guiden som finansierats av EIT Climate KIC. Flera nordiska högskolor, universitet och fastighetsbolag har medverkat och bidragit i arbetet; Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Helsinki universitet, Norges universitet för vetenskap och teknik, Tekniska universitetet i Danmark, Chalmersfastigheter, Akademiska hus.

Mer information

Läs guiden Campus mobility plan guidance (på engelska) eller kontakta Rasmus Sundberg, 010-456 56 45, eller Pernilla Hyllenius, 010-456 56 07.

Läs mer om hur vi arbetar med verksamheters transporter.