CycleSense: Data för effektiv och hållbar sista mil-leveranser

2024-02-29
Värdeskapande digitalisering

Projektet CycleSense blickar mot en framtid där uppkopplade el-godscyklar förändrar hur vi levererar varor i städer. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster för digitala el-godscyklar tillsammans med kunder. Eftersom det idag saknas tillgänglig data om el-godscyklar är en av målsättningarna att tillgängliggöra data och göra den användbar.

Framtiden för effektiva och hållbara leveranser av varor i städer

– Idag finns det i stort sett ingen tillgänglig data om el-godscyklar. Dessa data kan vara till nytta för stadsplanerare, optimering av cykellogistiksystem samt för rapportering av frakt med gröna transporter inom ramen för hållbarhetsrapportering, förklarar Anna Clark,  Affärsområdesansvarig Värdeskapande Digitalisering och projektledare för CycleSense.

Projektet delfinansieras av Vinnova och är ett Drive-Sweden-projekt. Trivector Traffic är koordinator och huvudpartners är:

  • JySyTy – är ett nystartat företag som tillverkar en ny ”optimal” el-godscykel som kommer att utrustas med sensorer för att samla data som kan göra nytta för kunderna.
  • MoveByBike – är ett företag inom godscykellogistik, som kommer vara med i en pilot och samla in data båda via sina existerande cyklar samt JySyTys nya el-godscyklar.
  • Backtick Technologies – ansvarar för tekniska lösningar kring datainsamling, förvaring och delning.

Inom projektet fokuserar vi på att skapa nya digitala tjänster som passar olika behov och optimerar både hård- och mjukvaran hos godscyklarna. Våra mål inkluderar att identifiera affärsmodeller för uppkopplade el-godscyklar, utveckla och testa digitaliseringen av optimala el-godscyklar i verklig miljö och skapa IT-tjänster för insamling, analys och delning av data.

CycleSense-projektet är ett banbrytande initiativ som tar itu med behovet av anpassade transportlösningar för framtidens städer. El-godscyklar har potentialen att förändra sättet vi ser på stadslogistik, men då behöver de vara med i det digitala systemet också.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:
Anna Clark, Affärsområdesansvarig Värdeskapande Digitalisering och projektledare för CycleSense,
010-456 56 41

Läs mer om resan mot en mer hållbar citylogistik med CycleSense!