Kan bilder göra allmänheten mer engagerad i samhällsutvecklings-projekt?

2023-06-01
Värdeskapande digitalisering
Digital transformation

Trivector Traffic startar ett nytt innovationsprojekt i samarbete med Studio Raevling. Projektet fokuserar på hur vi i samarbete med bildkonstnärer kan använda visualisering för att levandegöra och tolka data, diskussioner och processer. Syftet är att öka förståelse och tolkning av framtidsvisioner, och använda dessa i medborgardialog som ett sätt att skapa en positiv framtidsberättelse. Detta för att göra medborgare mer delaktiga i hållbara samhällsutvecklingsprojekt.

Visualisering av framtidsvision- Helsingfors (Studio Raevling)

Eftersom byggsektorn och den bebyggda miljön har stor påverkan på klimatet är det viktigt att göra rätt redan från början. Förutsättningarna för att skapa ett hållbart transportsystem påverkas till stor del av de val som görs under planprocesser men också i byggproduktion. Samtidigt lider samhällsplaneringen av brist på engagemang från medborgare. Det är en av vår tids stora utmaningar att involvera och få med medborgare i den samhällsomvandlingen som behövs för att klara klimatkrisen, och inte samtidigt skapa en motrörelse. Det handlar till stor del om att förstå behoven och ta fram positiva narrativ av det framtida hållbara Sverige.

Nya sätt att förflytta oss

Parallellt med detta pågår stora förändringar av hur vi transporterar oss med delningstjänster (elskotrar, cyklar mm) och snart kanske även självkörande fordon. Denna utveckling gör det ännu viktigare att följa och förstå vilka behov som kommer finnas och därmed bidra till hållbar utveckling av samhällsbyggandet.

-Det är mycket tech-fokus i digitaliseringen: med datainsamling och automatisering av manuella processer. Men den digitala transformationen behöver också säkerställa att data används på ett bra sätt. Genom samarbete mellan digitaliserings- och samhällsplanerings-experter tillsammans med bildkonstnärer, kommer vi att utveckla nya sätt att göra detta, berättar Anna Clark, affärsområdesansvarig för värdeskapande digitalisering på Trivector Traffic.

Projektet medfinansieras av Formas, inom programmet ”Smart Built Environment”.

Vår samarbetspartner Studio Raevling har precis avslutat ett spännande projekt i Helsingfors där konstnären Lakstein Fernandes har målat olika use cases för användning av drönare i staden.

visualisering at samhällsbyggnadsprojekt i Helsingfors (Studio Raevling)

Vill du samarbeta kring visualisering?

Är du intresserad av användning av bilder, och samarbete med konstnärer i berättelser om framtiden? Hör gärna av dig! Vägen framåt är i samarbete.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anna Clark, 010-456 56 41

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i arbetet med digital transformation.