Så förändrar elbilen resandet

2024-02-29
Värdeskapande digitalisering

Trivector Traffic genomför nu en kartläggning av resor med elbil i jämförelse med laddhybrider och fossildrivna bilar. Kartläggningen kommer ge ett omfattande och unikt datamaterial om bilanvändning. Vi kommer få svar på frågor kring om och hur användningen av elbilar skiljer sig från användandet av fossildrivna bilar och om individer ändrar sitt körbeteende när de får tillgång till elbil.

elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

Kan elbilar ge oönskade effekter?

Datainsamlingen är en del av forskningsprojektet ”Reser elbilister annorlunda (RESA)”, som Trivector Traffic genomför tillsammans med VTI (projektkoordinator) och Lunds universitet. Målet med projektet är att öka kunskapen kring hur elbilar och laddhybrider används i jämförelse med fossildrivna bilar. Kunskapen ska bidra till att ge svar på om elektrifieringen av transporterna riskerar att ge oönskade effekter, till exempel i form av ökad biltrafik och trängsel på vägarna.

Sedan oktober förra året följs resebeteendet hos cirka 1400 personer som bytt bil de senaste två åren. De nya bilarna är i urvalet jämnt fördelade mellan elbilar, laddhybrider och bensin- eller dieselbilar. För att få ett så bra underlag som möjligt följs personernas resebeteende under sex månader med hjälp av appen TravelVu. Datamaterialet innehåller redan över 50 000 resdagar och kommer fortsätta byggas på fram till slutet av april. Förutom detaljerad resedagbok finns information om laddning och respondenternas kön, ålder, utbildningsnivå, typ av boende med mera.

– Datamaterialet är helt unikt och vi ser framemot att göra många analyser för att utforska hur bilister som har laddbara bilar beter sig. Frågor kring trafiksäkerhetseffekter, verkliga laddmönster och för vilka typer av resor man använder elbilar, och inte, kan vara speciellt intressant att analysera, säger Emeli Adell forskare på Trivector Traffic.

De preliminära resultaten visar till exempel att laddhybrider används för korta resor i något högre utsträckning än såväl el- som fossildrivna bilar, men att den totala dagliga körsträckan är längre. Analysarbetet är bara i sin linda och kommer inom ramen för det pågående forskningsprojektet att fortsätta under hela 2024, bland annat med en fördjupande intervjustudie.

Det insamlade materialet öppnar upp för en mängd intressanta analyser och förhoppningen är att det ska komma till användning även utanför forskningsprojektet.

Mer information

Hör gärna av dig om du har en frågeställning som du tror skulle kunna besvaras med hjälp av detta material till:

Anna Clark, Affärsområdesansvarig Värdeskapande Digitalisering och projektledare för RESA, 010-456 56 41