Aktuellt

  Prioriterad busstrafik i Museirondellen i Jönköping. Foto: PG Andersson

  Vad ger en framgångsrik stadstrafik?

  Grundläggande för städers funktion är att det finns en framgångsrik och väl fungerande stadstrafik. Spannet är stort mellan de städer som ligger högst och de som ligger lägst. Genom att systematiskt gå igenom v...

  2024-01-23
  Attraktiv kollektivtrafik

  Erbjudande: Kartläggning av basutbud i kollektivtrafiken

  Vilken kollektivtrafikstandard är rimlig att erbjuda i mindre samhällen och i landsbygder? För människor som bor i dessa områden och av olika anledningar inte har möjlighet att köra bil fungerar kollektivtrafik...

  2024-01-22
  Attraktiv kollektivtrafik
  spårväg i uppsala

  Uppsala ska växa med spårväg

  Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig....

  2023-11-27
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  tjej som åker buss

  1 av 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

  I mitten av november presenterades nyheten att Trivector Traffic, i hård konkurrens, har gått vidare som semifinalist och fortsatt har chansen att vinna Svenska Jämställdhetspriset 2024! Vinnaren koras på Forum...

  2023-11-22
  Human mobilitet
  Social hållbarhet
  barn med ryggsäck som cyklar till skolan

  Aktiva barn – välmående elever

  Att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation känner vi alla till, men utvecklingen går i fel riktning. Andelen inaktiva barn har ökat markant de senaste 30 åren i Sverige och allt färre barn går el...

  2023-11-20
  Human mobilitet
  Aktiv mobilitet

  Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

  I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än id...

  2023-10-16
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Sida 2 av 32