Aktuellt

  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik

  IRIS – EU-projektet där EC2B gick från idé till verklighet

  När det EU-finansierade projektet IRIS Smart Cities startade för mer än fem år sedan existerade mobilitetstjänsten EC2B bara på pappret. Nu avslutas IRIS-projektet, men EC2B har gått från idé till bolag och tjä...

  2023-06-19
  Samskapad stadsutveckling
  Fastighetsutveckling
  Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

  Bli smartare med bättre resvanedata

  Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika...

  2023-06-13
  Värdeskapande digitalisering
  Data insights
  Tåg från Norrtåg i snö - enligt förslag ska det gå enligt knutpunktsupplägg

  Norrtåg vill satsa på knutpunktsupplägg och takttrafik

  Norrtåg, som är beställare av regional dagtågtrafik i de fyra nordligaste länen, bjuder nu in alla berörda aktörer och allmänheten till att ge synpunkter på den nya tågstrategin för 2040. Syftet med den nya str...

  2023-06-05
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Sida 4 av 32