Bättre punktlighet och minskad trängsel med smart plattformsinformation?

2022-04-20
Attraktiv kollektivtrafik
Forskning
Kollektivtrafik i staden

I forskningsprojektet Smart plattformsinformation testas om nya informationslösningar kan förenkla resenärers av- och påstigning och leda till jämnare beläggning på pendeltågen som trafikerar Stockholms Södra.

plattform tågstation

– Information ska visa var tågdörrarna kommer att stanna och en demonstration ska göras över hur beläggningsgraden i tågvagnarna kan visualiseras. Målet är att projektet ska bidra till bättre punktlighet och minskad trängsel, förklarar Trivector Traffics projektledare Alfred Söderberg.

Golvmarkeringar och ljussättning

Testarbetet på Stockholms Södra påbörjas i slutet av april och pågår till början av juni 2022.

För att visa var tågdörrarna stannar utformas två olika lösningar som testas sekventiellt; först med golvmarkeringar och sedan med ljussättning. Golvmarkeringar kan vara ett bra alternativ för stationsmiljöer med få tågtyper, medan dynamisk ljussättning kan vara bättre på att hantera stationer med flera olika tågtyper.

– Under testperioden genomförs intervjuer med resenärer, observationer av plattform och analys av punktlighetsdata för att utvärdera insatsen, berättar Alfred Söderberg.

Liknande lösningar i storstadsregionerna

Resultatet från testerna sammanställs i en rapport som redovisas i november 2022. Förutom effekter av själva testerna ska rapporten bland annat identifiera möjligheter och utmaningar med uppskalning och genomförande av liknande lösningar på plattformar i Sveriges tre storstadsregioner.

Trivector Traffic, Trivector System och forskare från Lunds universitet deltar i projektgruppen. En referensgrupp är dessutom knuten till projektet, med representanter från Region Stockholm, Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket. Forskningsprojektet finansieras av Vinnova.

Mer information

Välkommen att kontakta projektledare Alfred Söderberg, alfred.soderberg@trivector.se, 010-456 56 23.

Läs gärna mer om vår expertis inom området kollektivtrafik i staden.