Boksläpp – Spårvägsgeometri. Lär dig den ädla konsten att skapa spårväg.

2024-05-28
Attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafik i staden

Vi på Trivector Traffic har hållit kurser i spårvägsgeometri sedan 2012. Stig Hammarson har varit kursledare och lärt ut den ädla konsten att utforma en spårväg. Spårvägens framdragning i tät stadsmiljö innebär betydligt större utmaningar än en järnväg i ett öppet landskap. Stig jobbar fortfarande kvar hos oss, men det kändes som det var dags att få ner hans unika och gedigna kunskaper i en bok. Därför har han nu skrivit boken ”Spårvägsgeometri”, som också ingår som kursmaterial i kursen om spårvägsutformning.

Vi passade på att ställa några frågor till Stig om varför han har skrivit boken och om annat i hans liv.

Vad handlar boken om?

Boken handlar om konsten att lägga spårväg som skiljer sig markant åt mot hur man bygger en järnväg. Det är olika tekniker och växlar. Spårväg passar sig i tätbebyggda städer som t ex Göteborg och Norrköping. En gång i tiden fanns det spårväg i 13 städer i Sverige. Lund blev den fjortonde.

Varför har du skrivit boken?

Jag har skrivit boken för att jag och Trivector Traffic vill bevara min kunskap inför framtiden. Den riktar sig till projektörer i branschen, som t ex behöver lära sig att gå från att utforma järnväg till spårväg samt stadsutformning.

Varför är du så fascinerad av just spårvägar?

Jag har sysslat med detta hela livet och fascinerats av spårvägar sedan jag var liten pojke. Jag tog studenten 1962 och fortsatte efter lumpen på tekniskt gymnasium med inriktning väg och vatten där jag gick ut 1967.

Berätta om ditt yrkesliv!

Efter skolan fick jag jobb som underingenjör på Göteborgs spårvägar. Sedan har jag jobbat 30 år på stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad. Efter det gick jag tillbaka några år till Göteborgs spårvägar och sedan 13 år tillbaka är jag här på Trivector Traffic som seniorkonslut.

Hur ser en dag ut i ditt liv?

Jag gillar att jobba och det blir lätt fyllda dagar! Jag sover tills jag vaknar och är på jobbet runt nio. Sedan går jag hem vid halvfem. Men ibland tar jag långlunch med några studentkamrater. Jobbet är roligt och intressant. På dagarna umgås jag med intressanta kollegor som jag har stort utbyte av. Varför skulle jag sluta med det, så länge jag är frisk och orkar? Jag jobbar ju med mitt intresse!

 

Läs mer och beställ boken här

Kurs i spårvägsutformning

Mer information:

Stig Hammarson Konsult hållbara transporter, 010-456 56 42