Elektrisk och innovativ BRT för gröna städer

2023-03-15
Attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafik i staden

Ett nytt, spännande forskningsprojekt om högklassiga busslinjer i Europa har nyligen sjösatts. Projektet går under namnet EBRT2030 – European Bus Rapid Transit of 2030 och syftar till att utveckla och testa nästa generation av prioriterad busstrafik i europeiska städer.

Elektrisk buss

BRT (Bus Rapid Transit) är en av de största innovationerna inom bussområdet, tack vare de positiva transformativa effekterna på städer när det gäller minskning av trängsel och luftföroreningar.

”Stort fokus i projektet ligger på att utvärdera och vidareutveckla olika koncept för elektrifiering av denna typ av busstrafik, med höga krav på turtäthet och framkomlighet”, berättar Joel Hansson, som är en av Trivector Traffics medarbetare som deltar i projektet.

Projektet löper över fyra år, från 2023 till 2026, med 45 deltagande organisationer från hela Europa. Trivector Traffic är en av dessa och ska, tillsammans med K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bland annat bidra till att utforma en definition och en benchmarkingmetod för BRT i en europeisk kontext.

I slutändan är huvudmålet att drastiskt minska utsläpp, föroreningar och trängsel, vilket stödjer övergången till hållbara transporter med nollutsläpp i hela Europa.

Webbinarium: BRT – högklassig busstrafik – från Curitiba till Kristianstad

Är du nyfiken på hur det kan se ut när busstrafiken prioriteras och ges samma planeringsförutsättningar som spårtrafik? Varmt välkommen att anmäla dig till ett inspirerande webbinarium den 20 april, där våra kollektivtrafikexperter Joel Hansson och Frida Odbacke delar med sig av sin kunskap inom området.

Mer information

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta Joel Hansson, 010-456 56 17.

Mer om EBRT2030

Kurstillfälle: Planering av prioriterad kollektivtrafik – BRT och spårväg

Kollektivtrafik i staden