Ny studie: Hur öka kollektivtrafikresandet i Södertälje?

2023-04-28
Attraktiv kollektivtrafik
Infrastruktur & fysisk planering

Trafikverket utreder nu hur man kan skapa en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik till viktiga målpunkter i Södertälje. De vill hitta de åtgärder som gör det möjligt att nå Region Stockholms högt satta mål i Kollektivtrafikplan 2050.

Månniskor som gå ombord på tåg. En åtgärdsvalsstudie undersöker tillgängligheten med kollektivtrafik i Södertälje.

Södertälje utgör idag en viktig arbetsmarknad och utbildningsort för Sörmland och Stockholm med flera stora privata arbetsgivare. Kollektivtrafikens marknadsandel i Södertälje är dock låg jämfört med övriga Stockholms län. Detta beror på att Södertälje har flera spridda järnvägsstationer och bytespunkter och att de stora målpunkterna i staden har en låg tillgänglighet till de stora bytespunkterna.

Åtgärdsvalsstudie studerar tillgänglighet med kollektivtrafik

Som en del i detta arbete leder Trivector en åtgärdsvalsstudie: Södertälje Tillgänglighet med kollektivtrafik tillsammans med samarbetspartnern WSP. Arbetet görs på uppdrag av Trafikverket Region Stockholm. De åtgärder som ska studeras är nya trafikeringsupplägg som utnyttjar infrastrukturen bättre, men också hur kollektivtrafiken kan motverka segregationen och den låga tillgängligheten lokalt i Södertälje. Studien beräknas vara klar våren 2025.

Mer information

För mer information, kontakta Kristoffer Levin, 010-456 56 24. Läs mer om våra tjänster inom infrastruktur och fysisk planering samt social hållbarhet.