Uppsala ska växa med spårväg

2023-11-27
Attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafik i staden

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig. År 2040 väntas 70 000 pendlare om dagen resa till och från det nya området.

spårväg i uppsala

Med de utbyggnadsplaner som finns för området har det visat sig att spårväg är att föredra framför andra kollektivtrafiklösningar. Det viktigaste argumentet för detta är kapacitet. Bussar, även långa dubbelledsbussar, skulle behöva köra var 3:e minut, vilket är svårt att hantera särskilt i korsningar med övriga trafikanter. En annan positiv effekt är den så kallade spårfaktorn. Denna kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarande satsningar på buss. Spårvägen är tydligare och har en längre livslängd jämfört med buss. Området blir på så vis attraktivare för fastighetstutvecklare, vilket inte minst den nya spårvägen i Lund har visat. Dessutom är att fler personer är benägna att resa kollektivt med spårvagn.

– Vi har varit med och stöttat Uppsala spårväg som experter sedan 2015, säger PG Andersson, senior kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic. Han fortsätter att berätta att nu har Region Uppsala och Uppsala kommun gemensamt tagit ett genomförandebeslut för spårväg och vi på Trivector Traffic har gjort ytterligare studier och utredningar för att komma vidare mot en invigning 2029.

Vi har bland annat hjälpt till med att utreda:

  • Kostnader och nyttor för olika transportsystem (buss, BRT och spårväg)
  • Trafiksäkerhet för spårvägen i den komplexa stadsmiljön
  • Spårgeometri i depån
  • Hjälp i processen med att söka spårinnehav hos Transportstyrelsen
  • Utformning av hållplatser
  • Trafikeringsanalys för såväl spårvagnar som personal

– Trivector Traffic har hjälpt projektet sen flera år tillbaka, både i de delarna som kommunen driver med detaljplanerna och utredningar samt även med de delarna som regionen ansvarar för. De senaste uppdragen har varit kopplade till framtagandet av den konceptuella plattformen, beställarstöd för trafiksäkerhet samt stöd i processen med spårinnehavet. De medarbetare från Trivector Traffic som har deltagit i projektet har varit kunniga och dedikerade till sina uppgifter, vilket gör att jag som beställare känner mig trygg, berättar Mario Rivera, huvudprojektledare Uppsala Spårväg på Uppsala kommun.

Under 2024 är målet att detaljplanerna för spårvägen i Uppsala ska vinna laga kraft och samtidigt ska projektet starta upphandling av infrastruktur och spårvagnar.

Mer information

Välkommen att kontakta PG Andersson, 010-456 56 04

Spårfaktorn finns

Spårväg (regionuppsala.se)