Vandra med koll föreslår bästa kollektivtrafikresan till naturen

2022-05-25
Attraktiv kollektivtrafik
Digitala produkter
Regional kollektivtrafik

Nu blir det lättare för alla skåningar som vill ut och vandra i naturen att resa kollektivt. En ny webbplats, Vandra med koll, ger förslag på lämpliga turer.

Vandra med koll, utflyktsplan

Trivector Traffic har tillsammans med Skånetrafiken och Diwic Software and Music AB utvecklat en webbplats som kopplar samman Skånes vandringsleder med befintligt kollektivtrafikutbud. Arbetet ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att göra det mer attraktivt att resa kollektivt till naturen. Vandra med koll vill också öka möjligheterna att ta sig till naturområden och vandringsleder med kollektivtrafik, både för dem som vanligen tar bilen, och för grupper som saknar bil. Webbplatsen har potential att öka resandet med kollektivtrafik på linjer i anslutning till vandrings- och naturområden som ofta har ledig kapacitet.

Föreslår kollektivtrafikturer och vandringar

Användaren väljer vandringstakt och hemmahållplats och utforskar sedan Skånes vandringsleder på en karta. Genom att klicka på vandringsleder får användaren upp förslag på vandringsturer samt hur denne tar sig dit och hem med kollektivtrafik. Användaren får också en utflyktsplan med detaljerade uppgifter om resan. Användaren kan också få inspiration och vandringstips.

Marknadsförs av Skånetrafiken

I ett första steg har Skåneledens och Pilgrimsledens olika delar implementerats. Webbplatsen kommer att lanseras av Skånetrafiken i samband med att sommarkortet släpps i månadsskiftet maj/juni. Förhoppningen är att senare i höst kunna skala upp det till att omfatta fler regioner.

Mer information

Du hittar Vandra med koll på www.vandramedkoll.se.
Vill du veta mer, kontakta Lovisa Indebetou, 010-456 56 05.
Webbinarium 20 september – Vandra med koll – ta kollektivtrafiken till naturen
Läs mer om kollektivtrafik på landsbygden.