1 av 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

2023-11-22
Human mobilitet
Social hållbarhet

I mitten av november presenterades nyheten att Trivector Traffic, i hård konkurrens, har gått vidare som semifinalist och fortsatt har chansen att vinna Svenska Jämställdhetspriset 2024! Vinnaren koras på Forum Jämställdhet som äger rum i Karlstad den 7-8 februari 2024.

tjej som åker buss

– Detta känns väldigt roligt och viktigt för oss på Trivector Traffic. Frågan är högst aktuell och att hela vårt samhälle behöver genomsyras av värderingar som främjar klimatet är en viktig aspekt. Tänker vi i feminina normer när vi prioriterar mellan till exempel kollektivtrafik och bil, så är vi på rätt väg! Tänket behöver även bli mer vanligt hos beslutsfattare, säger Lena Smidfelt Rosqvist, VD på Trivector Traffic

Vårt arbete med jämställda transporter

Under året har vi arbetat med en genomlysning av var svensk transportplanering står när det kommer till jämställdhet. På uppdrag av Nätverket för jämställdhet i transportsektorn har Julia Nyberg, konsult hållbara transporter och Christian Dymén, tf fokusområdesansvarig social hållbarhet, tagit fram en rapport som analyserat nuläget för jämställdhet i transportsektorn.

Utgångspunkten är en webbenkät som skickats ut till Sveriges samtliga kommuner, länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter och representanter från åtgärdsvalsstudieplaneringen på Trafikverket. Rapporten visar exempelvis att det finns en god generell kunskap bland planerarna gällande resvanor och attityder hos män och kvinnor men att kunskapen sällan leder till åtgärder. Likaså finns det utmaningar med att förstå transportplaneringens roll för att bidra till de jämställdhetspolitiska delmålen som berör ekonomisk jämställdhet samt jämställd hälsa och utbildning. I rapporten finns även förslag på fortsatt arbete för att utveckla arbetet med jämställdhet inom transportplaneringen.

Förutom konsultuppdrag arbetar vi även med jämställd transportplanering i forskningsprojekt. Sedan 2018 har vi genom finansiering från Energimyndigheten undersökt hur jämställdhet kan bidra till ett hållbart transportsystem genom att undersöka hur den kommunala beslutsprocessen kring transporter påverkas av köns- och hållbarhetsnormer. I projektet har vi också studerat energieffektiviseringspotentialen i ett jämställt transportsystem. Resultat från forskningsprojektet presenterades på ett webbinarium i slutet av oktober.

Mer information

Välkommen att kontakta Julia Nyberg, konsult hållbara transporter, julia.nyberg@trivector.se, 010-456 56 20

10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset 2024 – Forum Jämställdhet
På väg mot ett jämställt transportsystem? Kortversion
Webbinarium: Jämställd transportplanering i forskningsprojekt (YouTube)

Social hållbarhet – Trivector (trivectortraffic.se)