Bikeable City sätter fart på elever och patienter

2022-03-15
Human mobilitet
Aktiv mobilitet
Cykel
Forskning
Social hållbarhet

I dagarna går initiativet Bikeable City in i en ny fas. Nu ska Skälbyskolan i Järfälla och Skapaskolan i Huddinge börja arbeta aktivt för ökad vardagsmotion med hjälp av Bikeable Citys dellösningar. Samtidigt börjar Region Stockholm skriva ut vardagsmotion på recept.

Cykeltrafik

Bikeable City är ett unikt samarbete för ökad vardagsmotion. Sjutton organisationer, allt från universitet, skolor, byggföretag, konsulter och föreningar, arbetar aktivt med att förbättra folkhälsan genom att på olika sätt uppmuntra till ökad vardagsmotion. Bikeable City testar nu sina fem dellösningar i verkligheten.

Testar fem dellösningar

Skolorna kommer använda en eller flera av lösningarna Cykeltågsappen (som handlar om att vårdnadshavare turas om att cykla med eleverna till skolan, och håller ordning på schemat med hjälp av en app), Trafikkollen (som mäter trafiken vid skolan och uppmuntrar till ökat cyklande) och Aktiv mobilitetsfond (som handlar om att ge möjlighet för invånare att påverka närområdet).

Vårdgivare har nyligen börjat använda dellösningen vardagsmotion på recept. Utbildning av vårdgivare har startat och fysisk aktivitet på recept har börjat skrivas ut med hjälp av Bikeable cities stöd ”cykelnyckeln”. Den femte dellösningen handlar om att förbättra framkomligheten för cyklister genom att bygga cykelbroar av trä. Under våren kommer vi i Järfälla kommun studera möjligheten att implementera cykelbroar av trä för att överbrygga barriärer.

Under våren utvecklar vi också ett diagnosverktyg som kan peka ut var i en kommun som konceptet Bikeable City behövs och vilka ytterligare insatser kopplade till stadsplanering som behövs.

Användas på fler platser framöver

Hur väl aktiviteterna fungerar, hur de uppfattas och vilket resultat de leder till kommer utvärderas till hösten. Planen är sedan att utveckla Bikeable City för att konceptet ska kunna användas på fler platser. Bikeable City finansieras av Vinnova och Trivector Traffic leder arbetet.

Mer information

Läs mer om initiativet på www.bikeablecity.se eller kontakta huvudprojektledare Christian Dymén, 010-456 56 77.

Läs mer om hur vi arbetar med hälsa och aktiv mobilitet.