Tillfälliga åtgärder och pop-up trafiklösningar för ökad trafiksäkerhet

2022-03-08
Human mobilitet
Cykel
Trafiksäkerhet

Tillfälliga åtgärder kan användas som ett verktyg i arbetet med att skapa tryggare och säkrare gator för oskyddade trafikanter – och som en del i ett trafiksäkerhetsarbete.

Tillfälliga åtgärder, Pop-up cykelbana

Under coronapandemin har många stora europeiska städer som Paris, London, Berlin och även Göteborg anlagt så kallade ”pop-up” cykelbanor. Dessa tillfälliga lösningar är intressanta, då de ger möjlighet för trafikplanerare att snabbt och enkelt implementera åtgärder utan kostsam detaljprojektering och anläggning. På så vis kan vi snabbt testa och utvärdera nya lösningar.

Erfarenheter från kommuner som testat

I en ny studie, finansierad av Trafikverkets Skyltfonden, har vi kartlagt olika användningsområden för tillfälliga åtgärder och dess bidrag till trafiksäkerheten.

– Vi har gjort intervjuer med kommuner som testat tillfälliga lösningar, och diskuterat dessa med experter. Baserat på detta har vi tagit fram råd för andra kommuner som vill testa tillfälliga lösningar, säger Kristen Koehler, Trivector Traffics projektledare.

Tillfälliga åtgärder används idag till flera olika syften:

  • pilot- och demonstrationsprojekt,
  • säsongsbaserade åtgärder,
  • omfördelning av gatuutrymmet vid tillfälliga situationer
  • trafik under byggskede.

Studien visar att det finns många goda erfarenheter av arbetet med tillfälliga åtgärder i städer, både i Sverige och i andra länder. Rapporten lyfter potentialen i att arbeta med tillfälliga åtgärder som en del i ett trafiksäkerhetsarbete, inte minst för att testa nya, innovativa lösningar och för att vinna acceptans för mer kontroversiella eller ifrågasatta lösningar.

Mer information

Vill du veta mer om hur din kommun kan jobba med tillfälliga åtgärder för att höja trafiksäkerheten? Välkommen att kontakta Kristen Koehler, kristen.koehler@trivector.se

Läs rapporten.

Läs mer om trafiksäkerhet och om stadsutveckling kopplat till hållbara transporter.