Trafiksäkerhet är en hållbarhetsfråga – men hur resonerar företagen?

2022-11-09
Human mobilitet
Forskning
Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är en del i hållbarheten genom Agenda 2030. Vikten av att privata och offentliga aktörer tar sitt ansvar för trafiksäkerheten, och inkluderar trafiksäkerhet i hållbarhetsrapportering, pekas ut i FN:s resolution 74/299 som antogs 2020. I ett forskningsprojekt har Trivector undersökt den outnyttjade trafiksäkerhetspotential som finns genom att arbeta med verksamheters trafiksäkerhetspåverkan inom hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.

Projektbild koppligen mellan trafiksäkerhet och hållbarhet, vägbanan med FN:s hållbarhetsmål

I forskningsprojektet har intervjuer gjorts med 22 verksamheter, både i transportbranschen och flera andra branscher. Projektet har också granskat företagens hållbarhetsredovisningar för 2020. Studien visar att:

  • Det krävs kommunikativa insatser för att hållbarhetschefer, och personer som arbetar med företagens transporter, ska börja se trafiksäkerhet som en hållbarhetsfråga.
  • Att trafiksäkerhet finns med i GRI (Global Reporting Initiative) och andra standarder för hållbarhetsredovisning är en viktig möjliggörare.
  • Verksamheter behöver stöd/verktyg för att följa upp verksamheters trafiksäkerhetspåverkan och för att integrera denna i hållbarhetsarbete/-redovisning.
  • Tydlig efterfrågan på trafiksäkerhet från kunder/beställare, och på trafiksäkerhet som en del i hållbarheten, är den i särklass viktigaste drivkraften.

I slutändan handlar drivkrafterna om affärsnytta. Genom att lyfta in trafiksäkerhet i hållbarhetsarbete/redovisning utgår man tydligare från affärsnyttan och möjliggör att de positiva synergier som finns mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsaspekter fångas. Det bidrar också till att lyfta upp trafiksäkerhet på ledningsnivå tillsammans med företagens andra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Synergier mellan Trafiksäkerhet och hållbarhet

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet ”Verksamheters trafiksäkerhetspåverkan som en del i hållbarhetsarbetet” är finansierat av Trafikverkets FOI-portfölj Planera. Projektet har genomförts av Trivector Traffic AB  tillsammans med Trivector LogiQ AB. Projektet har pågått under perioden 1 juni – 31 oktober 2022.

Mer information

Läs den korta sammanställningen av våra projektresultat.
Läs slutrapporten.

Eller kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.