Cyklingen ökar snabbt – visar cykelbokslut från Region Stockholm

2021-12-16
Okategoriserad
Cykel

På bara ett år har cyklingen i Stockholms län ökat från 7 till 10 procent av alla resor. Det är den största ökningen som observerats sedan 2014 visar det regionala cykelbokslutet för 2020.

Cyklister på cykelbana, alla cyklar i samma riktning

Coronapandemin fick stor påverkan på resorna inom Stockholms län under 2020. Cykelresorna ökade medan resor med bil och kollektivtrafik minskade.

Regionalt cykelmål

Region Stockholms mål är att 20 procent av resorna inom länet ska ske med cykel senast år 2030. För att nå målet ska regionen arbeta med att bygga ut det regionala cykelnätet, förbättra vinterunderhåll med hjälp av sopsaltning samt genomföra olika cykelfrämjande åtgärder.

På uppdrag av Region Stockholm har Trivector Traffic följt upp genomförandet av den regionala cykelplanen för Stockholms län. Uppföljningen visar att en hel del cykelfrämjande åtgärder har genomförts i länet under året.

Cykelfrämjande åtgärder av olika slag

Standarden har förbättrats på 22 km av det regionala cykelnätet, främst i Stockholms stad och i Södertälje. Utöver det har väghållarna tagit beslut om åtgärder på ytterligare 87 km av cykelvägnätet.

400 kilometer av cykelvägnätet har sopsaltats under 2020. Det betyder att snö och is har borstats bort från cykelbanan och att saltlag lagts ut som motverkar halka. Metoden innebär att det blir barmarksförhållanden på cykelbanan året om.

Nästan alla kommuner i länet har arbetat med cykelfrämjande åtgärder. Flera kommuner har byggt ut eller förbättrat cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och andra viktiga platser. Andra har satsat på lånecyklar och cykelvårdstationer. Flera kommuner har dessutom genomfört kampanjer för ökat cyklande.

Uppföljningen redovisas i regionalt cykelbokslut

Uppföljningen av cykelplanen redovisas i det Regionala cykelbokslutet.

 

Mer information

Vill du veta mer om cykelbokslutet, kontakta Anna-Klara Ahlmér, Trivector.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er utveckla cyklingen i er kommun eller region.

Kurstips: Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik.