Låt barnen styra sin egen väg till skolan

2020-08-26
Okategoriserad
Forskning
Mobility Management
Trafiksäkerhet

Om barnen får möjlighet att cykla säkert till skolan kan både hälsa och inlärningsförmåga förbättras. I skolstartstider vill vi därför uppmuntra till att låta barnen cykla till skolan.

På 1970-talet cyklade eller gick nästan alla elever i de yngre årskurserna till skolan. De senaste åren har cyklingen bland barn ökat något, men det är långt kvar till hur det var förr. I dag blir var fjärde elev körd till skolan med bil, bara drygt hälften av grundskoleeleverna cyklar eller går. Detta trots att omkring sex av tio elever på låg- och mellanstadiet har två kilometer eller kortare väg till skolan. Bland högstadieeleverna handlar det om omkring fyra av tio.

Bättre hälsa och inlärningsförmåga

Dagens unga riskerar att bli den första generationen i modern tid som får en kortare medellivslängd och sämre livskvalitet än sina föräldrar på grund av för lite rörelse. När barn cyklar till skolan får de bättre hälsa och skolresultat.

En bidragande orsak till att färre barn cyklar till skolan idag jämfört mot 1970-talet kan vara att NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) under flera decennier rekommenderat att barn ska vara 12 år för att kunna cykla själv till skolan. Den här rekommendationen följer tyvärr många skolor och föräldrar idag, trots att den är förlegad.

Vi har i ett tidigare forskningsprojekt ”Säkrare cykling för barn i tätort – Vägledning för barns cykling till skolan” kommit fram till att det inte längre går att ge fasta åldersrekommendationer för när barn är mogna att cykla själva i trafiken.

-Vad som är lämpligt beror istället för ålder till exempel på trafikmiljöns komplexitet och barnets trafikvana. Förklarar Erik Stigell, cykelexpert på Trivector.

Intresserad av att läsa mer om vår expertkunskap och forskning om barn och cykling?

Rapporten: Säkrare cykling för barn i tätort – Vägledning för barns cykling till skolan
Aktiv mobilitet
Aktuella forskningsprojekt om cykeltrafik och trafiksäkerhet
Debattartikel GP ”Låt barnen cykla till skolan för att minska smittspridning”

Kontaktperson: Cykelexpert Thaddäus Tiedje, 010-456 56 89