Ny antologi: På väg mot hållbar omställning?

2021-11-15
Okategoriserad
Forskning
Klimatomställning

Helt nyligen släpptes antologin ”På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering”. Bakom antologin står 24 svenska forskare som i pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt undersöker nationell transportpolitik. Antologin visar både på brådskan att agera och på hur oerhört komplex transportplaneringen är. Författarna argumenterar för att vi behöver en transportplanering som klarar att beakta kunskap från flera olika källor, som kan hantera flera möjliga handlingsalternativ, och som synliggör de etiska dimensionerna.

På väg mot hållbar omställning

Antologin handlar om hur Sverige ska klara att nå de nationella målen för transporter och vilka hinder som vi behöver överbrygga. Syftet med antologin är att bredda diskussionen om vad som krävs för att transportplaneringen i högre grad än idag ska kunna bidra till hållbarhetsomställningen. Antologin tar bland annat upp målkonflikter, skilda synsätt, frågor om formell styrning och ansvarsfördelning samt medborgarnas roll i omställningen.

Forskare bakom antologin

Forskarna som medverkar representerar en lång rad olika ämnesområden och organisationer. Redaktörer är Linnea Eriksson (VTI), Karolina Isaksson (VTI och KTH) och Jacob Witzell (VTI och KTH). Tre forskare från Trivector, Emma Lund, Christian Dymén och Lena Smidfelt Rosqvist, medverkar i antologin, i två olika kapitel:

  • Marginalperspektiv, blame game och Trafikverkets uppdrag – planerares diskurser om transportplanering och miljömål, Emma Lund, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Christian Dymén, Åsa Hult och Johan M. Sanne
  • Könade normers betydelse för en jämställd och hållbar transportpolitik och planering, Christian Dymén, Annica Kronsell, Lena Smidfelt Rosqvist, Olga Stepanova och Lena Winslott Hiselius

Mer information

Läs hela antologin digitalt.

Läs mer om Trivector Traffics forskning.

Du är också välkommen att kontakta Emma Lund, Christian Dymén eller Lena Smidfelt Rosqvist för mer information.