Spårvägen kommer till Lund – investerarna först på spåret

2020-11-20
Okategoriserad
Kollektivtrafik i staden

Efter nära tre års byggkaos får Lund i december 2020 ett helt nytt transportmedel – en spårväg. Det är en enorm investering. Syftet är att förse en sprillans ny stadsdel och regionens största verksamhetsområde med bekväm kollektivtrafik. Än så länge är det få människor i den nya stadsdelen, men snart blir det annorlunda. Investerarna gillar spårvägen starkt – speciellt att den inte kan flyttas.

Spårvägen Lund Brunnshög

-Genom att vi bygger kollektivtrafik först och sedan fastigheter, lär vi människorna att resa kollektivt. De hinner inte skapa andra vanor, berättar Håkan Lockby, tidigare teknisk direktör Lunds kommun.

Det finns sedan länge ett stort intresse för att etablera företag i Lund och det är ont om bostäder. Därför satsar Lunds kommun nu på Brunnshög, en ny stadsdel i norra Lund intill E22. När stadsdelen står klar kommer där finnas två stora internationella forskningsanläggningar samt ett stort antal företag och bostäder. Sammanlagt ska ca 40 000 personer, lika många som bor i Trelleborgs kommun, arbeta och eller bo i stadsdelen. Eftersom intresset för miljö och hållbarhet är stort i Lund, har kommunstyrelsen beslutat att max en tredjedel av de som reser till och från Brunnshög ska resa med bil. Minst två tredjedelar ska alltså cykla, gå eller resa kollektivt. Detta ställer höga krav på att kollektivtrafiken har god kapacitet och upplevs bekväm.

– Ser man till tillväxtmålen krävs det en spårväg för att klara kapaciteten. Så. om man ska ifrågasätta något så, är det de regionala och kommunala målen, säger Per Eneroth, gatuchef på Lunds kommun.

Stort intresse från fastighetsaktörer

Spårvägen har rönt stort intresse från fastighetsaktörer, investerare och planarkitekter. Många vill bygga längs spåret. Kommunen har därför möjlighet att ställa höga krav på fastigheterna vad gäller gestaltning och miljö. Flera spännande projekt planeras eller håller på att byggas. Bland annat vill Serneke bygga ett 35 våningar högt hus.

Spårvägen blir en del av det regionala transportsystemet och ger in- och utpendlare möjligheter att resa kollektivt. Det blir lätt och smidigt för resenärer som kommer till Lunds central att ta spårvagnen upp till sjukhuset, Lunds tekniska högskola, Ideon, och Brunnshög. På denna sträcka reser redan idag många och för dem blir det enkelt att välja spårvagnen.

-Spårvägen ger ett stort signalvärde både inom Lund och i Skåne. Den visar att här reser vi hållbart. Under den tre år långa byggprocessen, då stora delar av stan varit uppgrävd, har många tvingats välja nya vägar och färdsätt. Vi har månat om att hela tiden ha bra framkomlighet för cykel längs med stråket, och det har lett till ökad cykling, både under byggtiden och nu efteråt, berättar Per.

Lunds spårväg invigs den 12 december 2020.

Detta är en förkortad version av en artikel i 2038, höstvintern 2020-21.

Mer information

Vill du veta mer om Lunds spårväg, börja gärna med att prata med P-G Andersson, 010-456 56 04. Han kan svara på mycket, och när han inte kan vet han vem du ska fråga.

Läs mer om kollektivtrafik i staden.