Tänk om var tredje kort bilresa gjordes med cykel

2021-06-01
Okategoriserad
Aktiv mobilitet
Cykel
Forskning
Klimatomställning

Alla tränar inte, särskilt inte i dessa tider. Faktum är att en stor del av den svenska befolkningen rör sig alldeles för lite. Men det finns något som är tillgängligt för väldigt många – en cykel och i bästa fall cykelvägar eller cykelbara gator.

cyklister, glada, ungdomar, sommar

Debattartikel inför Cykelns dag 3 juni

Flera studier visar hur viktig fysisk aktivitet är för hälsan. Med minst 30 minuters motion om dagen kan risken att du drabbas av någon av våra välfärdssjukdomar minska. Risken för depression, hjärtinfarkt och stroke minskar med 20 procent. Risken för diabetes typ 2 kan halveras[1].

Ökad fysisk aktivitet behöver inte innebära att du måste betala dyra träningspass, möjligheten till rörelse finns förhoppningsvis i din vardag.

Vinst både för hälsan och klimatet

En vanlig bilresa i Sverige är idag 1,5 km. En resa som tar 5-6 min med cykel. En fjärdedel av alla bilresor är korta resor, mellan 1 och 3 km[2]. Om bara en av tre korta bilresor ersätts med cykel skulle koldioxidutsläppen minska med mer än 100 000 ton per år. Samtidigt skulle hälsovinsterna på ett år kunna motsvara 1 miljard kronor, om det handlar om nya cyklister som tack vare cykling får en ökad fysisk aktivitet[3].

Hälsovinsten är större ju äldre du är och ju mer inaktiv du är i vanliga fall. Men risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar även vid så korta cykelturer som 5 minuter om du exempelvis har ett stillasittande arbete[4]. Även barn gynnas av rörelse i vardagen. Studier visar att de barn som cyklar till skolan lär sig mer än andra[5].

Till dig som politiker: Få investeringar betalar tillbaka sig lika snabbt som en cykelväg. Det är en win-win-lösning som alla tjänar på. Varför inte göra alla gator cykelbara och därmed bidra till rörelse som främjar hälsa och bekämpar klimatförändringar?

[1] Resultat sammanställda i forskningsprojektet PASTA.

[2] Enligt data från nationella resvaneundersökningen 2019, åldersgruppen 16-84 år.

[3] Grovt värde utifrån att det handlar om en genomsnittlig ny cyklist i åldern 16-84 år.

[5] Barn som själva tar sig till skolan mår och presterar bättre | | forskning.se

Mer information

Vill du bli inspirerad att cykla mer? Följ vårt Instagram-konto Vardagscyklister

Mer om vår expertis inom cykelområdet.

För mer information om vårt arbete med cykling, hållbar mobilitet och hälsa, kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16.

Fler cykelrelaterade nyheter

17 organisationer samverkar för att lyfta cykelfrämjande åtgärder
Mer gång och cykel leder till minskade koldioxidutsläpp
Nya sätt att mäta effekten av satsningar på gång och cykel
Stor potential att använda cykeln mer på fritiden