300 färre bilar per dag

2017-04-10
Robusta transportsystem
Mobility Management
Verksamheters transporter

Ett tag var parkeringskaoset vid Universitetssjukhuset i Linköping så illa att operationer riskerade att ställas in. Röster höjdes för att bygga ut parkeringen, men Region Östergötland valde att istället satsa på hållbara transporter. Idag är det 300 färre bilar per dag som parkerar utanför sjukhuset.

Parkeringsplats vid sjukhus i Linköping

Åtgärder för ändrade pendlingsvanor

För att komma hit vidtog Region Östergötland en rad åtgärder. De anställda erbjöds få sina cyklar servade, nya cykelparkeringar byggdes, cykelpumpar ställdes ut och el-cyklar köptes in för tjänsteärenden. En del bussturer anpassades för att bättre matcha de anställdas arbetstider och monitorer med bussavgångar placerades vid entréerna. Dessutom fick de anställda prova-på-kort för kollektivtrafiken, ett samarbete mellan Region Östergötland, Östgötatrafiken, Trafikverket, Linköpings kommun och Norrköpings kommun.

Biltrafiken minskade

Inom hela Region Östergötland minskade de anställdas biltrafik med 8 procent mellan 2011/2012 och 2015. Vid universitetssjukhuset blev effekten hela 17 procent mindre biltrafik.

– Region Östergötland, med mobilitetssamordnaren Annelie Frick i spetsen, har gjort ett fantastiskt arbete med att främja hållbart resande till och från sjukhuset. Det har varit roligt för oss att vara en del i detta, säger Pernilla Hyllenius Mattisson, trafikkonsult på Trivector.

Region Östergötland fortsätter nu arbetet med åtgärder, bland annat införande av parkeringsavgifter, och att mäta och följa upp resultatet. Därigenom kan de visa resultat som ytterligare ökar medarbetarnas motivation att resa hållbart.

Mer information

Läs mer om våra konsulttjänster inom verksamheters transporter.

Eller kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson, 010-456 56 07, för mer information om Grön resplan på Region Östergötland.