Ny bok: Rikare grannskap

2022-11-29
Samskapad stadsutveckling
Delad mobilitet

Nu kan du beställa boken Rikare grannskap. Boken bygger på ett projekt där vi undersökt hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet.

Trave med böcker, titeln är Rikare grannskap

Bostadsbristen är hög i många av Sveriges större städer och trycket på att hitta bra lägen för nya bostäder är stort. Ofta är det grönytor som tas i anspråk när städer förtätas. Samtidigt finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige och fler parkeringsplatser än invånare.

Genom fallstudier i ett antal vanliga stadstyper har vi i projektet Rikare grannskap tagit fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. I projektet identifierar vi också drivkrafter, hinder och möjliga strategier för snabbare omställning.

Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector, forskningsinstitutet RISE och KTH i samarbete med Stockholms stads trafikkontor, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, Knaust & Andersson Fastigheter, Stockholms kooperativa bostadsförening, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B. Projektet stöds av Arkus stiftelse samt av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Beställ boken!

Mer information

Vill du veta mer information om projektet, kontakta Malin Gibrand.