Ny app mäter och uppmuntrar hälsosamma resor

2023-03-17
Värdeskapande digitalisering
Aktiv mobilitet
Digital transformation

Nu kommer appen Active Travel som inte bara mäter hur vi reser, utan också försöker påverka användaren att resa mer aktivt. I appen kan du som användare sätta egna personliga mål per vecka, få information om dina CO2-besparingar och uppmuntrande meddelanden. Du kan också jämföra dig med andra deltagarna. Syftet med appen är att uppmuntra användarna till ett mer hälsosamt och klimatsmart resande.

Appen Acrivec Travel visar din resdag, dina koldioxidbesparing och hur nära dina mål du är.

Appen Active Travel är en syster-app till vår mer kända app TravelVu som mäter resor. Vi utvecklar Active Travel tillsammans med Karolinska Institutet och med finansiering från Vinnova. Projektet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt som visade att uppmuntring och mätning av resor kan leda till en ökning med över 40 minuter aktiv mobilitet (gång och cykel) per person och vecka. Det motsvarar knappt 30 % av folkhälsomyndighetens rekommendation.

Kampanj i vår

Nu i mars startar en 12 veckor lång kampanj på fyra stora arbetsplatser runt om i Sverige. Samtidigt som individen får information, sätter mål och når ett mer hälsosamt resande får arbetsgivarna anonym information om hur resandet till arbetsplatsen ser ut, hälsoeffekter, effekter på parkering (både bil och cykel) samt CO2-utsläpp. Baserat på hur resandet till arbetsplatsen ser ut får arbetsgivarna tips på vad de kan göra för att stötta och uppmuntra en mer aktiv mobilitet till och från arbetet.

Mer information

Vill du veta mer om Active Travel? Kontakta Sara Boije af Gennäs, 010-456 56 49.

Läs mer om hur vi arbetar med hälsa och aktiv mobilitet.