Aktuellt

  Månniskor som gå ombord på tåg. En åtgärdsvalsstudie undersöker tillgängligheten med kollektivtrafik i Södertälje.

  Ny studie: Hur öka kollektivtrafikresandet i Södertälje?

  Trafikverket utreder nu hur man kan skapa en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik till viktiga målpunkter i Södertälje. De vill hitta de åtgärder som gör det möjligt att nå Region Stockholms högt satta må...

  2023-04-28
  Attraktiv kollektivtrafik
  Infrastruktur & fysisk planering

  Spårfaktorn tydlig i Göteborg

  I områden med spårväg i Göteborg reser invånarna betydligt mer med kollektivtrafik än i områden som trafikeras med busstrafik. En ny studie visar att benägenheten att resa kollektivt är 15-25 procent större i d...

  2023-04-20
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Busshållplats på landsbygden och vård via digitala tjänster - två bidrag till mer rättvis tillgänglighet på landsbygden

  Så vill landsbygdsbor öka tillgängligheten på landsbygden

  Vänd på tänket. Ta servicen till medborgarna i stället för tvärtom. Och planera för tillgänglighet från början. Det föreslår de landsbygdsbor som ingår i forskningsprojektet Rättvis tillgänglighet, som Trivecto...

  2023-04-12
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Forskning
  Regional kollektivtrafik
  Social hållbarhet
  Vision för stadsutveckling kring Bäveån Uddevalla

  Uddevalla växer mot havet – tar höjd för extremväder

  Med projektet Västra Centrum står Uddevalla kommun inför den största utbyggnaden av centrala Uddevalla på 200 år. Den planerade stadsdelen ligger på tidigare industrimark mellan centrum och havet, på ett område...

  2023-03-20
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatanpassning
  Sida 5 av 32
  1 3 4 5 6 7 32