17 organisationer samverkar för att lyfta cykelfrämjande åtgärder

2021-03-18
Okategoriserad
Cykel

Projektet Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan.

Bikeable City kugghjul

Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa som följd. Därför bör den potential som ligger i att cykla och gå till skola, arbete och fritidsärenden utnyttjas. Målet är att fler ska gå och cykla och att de som redan gör det, ska göra det mer och på längre sträckor.

Fem delinnovationer i samverkan

Projektet Bikeable City har tagit fram 5 delinnovationer som i synergi (helhetslösning) möjliggör och gynnar framväxten av resmönster på stadsdelsnivå.

  1.  Fysisk aktivitet på recept genom vardagscykling
  2.  Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor
  3.  Geofencing runt skolor
  4.  Cykel- och gångbroar i trä
  5.  Aktiv mobilitetsfond.

Projektet vill med hjälp av policy- och planeringsinnovationer smörja de tre ”kugghjulen”; vardagslivets organisering, finansiering och demokrati samt infrastruktur.

– Tanken är att lösa upp de hinder för cykling som dagens motorfordonstrafik skapar, säger Christian Dymén, trafikkonsult på Trivector och projektledare för projektet.

Testas i kommuner

Delinnovationerna kommer under projektet att pilot-testas i Järfälla och Huddinge kommuner. Resultatet kommer sedan utvärderas och innovationerna finslipas för att sedan testas på nytt i andra kommuner.

Projektet Bikeable City är ett samarbete mellan 17 olika organisationer, Abitago, Barbarby Science, Bidnerdonethat, Cykelfrämjandet, Generation PEP, IVL, Järfälla kommun, KTH, Linköping universitet, Living Cities, Martinsons, Moelven, Region Stockholm, Skapaskolan, Skälby för-och grundskola, Spacecape och Trivector. Projektet finansieras av Vinnova och leds av Trivector.

Läs mer

Läs mer om projektet Bikeable City eller kontakta Christian Dymén, 010-456 56 77.
Läs mer om cykling och gångtrafik.