Uppmuntra cykling till arbetet – bästa tipsen

2020-06-02
Okategoriserad
Verksamheters transporter

Att cykla till jobbet blir allt mer populärt. Det är ett billigt och smidigt sätt att ta sig fram på och är ett bra sätt att få in motion i vardagen. Att ta cykeln till jobbet är extra smart nu under corona-pandemin. Men det är inte bara dina medarbetare som vinner på att de cyklar till jobbet, även du som arbetsgivare har mycket att vinna på att underlätta och uppmuntra cykling.

cykelpendla till jobbet

Som arbetsgivare får du:

 • friska och glada medarbetare med lägre stressnivåer och minskad sjukfrånvaro
 • ni blir en mer attraktiv arbetsplats
 • efterfrågan på bilparkeringsplatser minskar
 • andelen hållbara transporter ökar och verksamhetens klimatavtryck minskar

Nina Hvitlock Nina Hvitlock, trafikkonsult på Trivector, har hjälpt flera arbetsplatser att bli mer cykelvänliga. Här är hennes bästa tips.

Gör det bekvämt att cykla till och från jobbet

 • Anlägg en säker och attraktiv cykelparkering för privata cyklar. Det ska gå att låsa fast cykelns ram och det bör helst finnas tak och bra belysning. Gör även plats för lådcyklar och andra större cyklar. Utrusta cykelparkeringen med tryckluftspump och enklare verktyg.
 • Erbjud enklare service av medarbetarnas cyklar i anslutning till arbetsplatsen och under arbetstid. Samordna gärna detta med service av verksamhetens tjänstecyklar.
 • Erbjud förmånscykel – möjlighet att få hyra en cykel via arbetsgivaren till ett relativt förmånligt pris. Detta är en kostnadsneutral åtgärd för arbetsgivaren.
 • Se till att det finns möjlighet för cykelpendlarna att duscha och byta om på arbetsplatsen.
 • Gör det möjligt för medarbetarna att prova-på elcykel för pendling. Hyr in elcyklar eller låna ut verksamhetens tjänstecyklar.

Skapa en cykelvänlig kultur

 • Tillhandahåll tjänstecyklar av bra kvalitet som gör det enkelt att cykla.
 • Uppmuntra medarbetare att göra tjänsteärenden med tjänstecykel.
 • Serva och tvätta tjänstecyklarna regelbundet och säkerställ att de är i gott skick. Fixa ett enkelt bokningssystem.
 • Erbjud reseersättning när medarbetare använder privat cykel i tjänsten, som åtminstone täcker slitage på cykeln. (Att jämföra med reseersättning/milersättning med privatbil.)
 • Öka kunskapen om cykling i organisationen. Berätta om cyklingens positiva påverkan på hälsa, ekonomi och miljö/hållbarhet. Lyft fram goda exempel. Kanske är det någon cyklande medarbetare som vill berätta?
 • Ordna en cykelkampanj/-tävling/-utmaning för medarbetarna.
 • Synliggör och uppmuntra cyklingen.

Skapa rutiner för varaktighet

Det viktigaste för att lyckas är ett målmedvetet arbete, äkta engagemang och tydlig rollfördelning. Någon måste vara ansvarig för att tjänstecyklarna fungerar och är i gott skick. Insatserna behöver inte vara tidskrävande, men det är viktigt att skapa rutiner. De flesta av oss väljer det färdsätt som vi upplever är mest bekvämt. Gör det enkelt och bekvämt att välja cykeln, så ökar sannolikheten att fler medarbetare cyklar!

Mer information

Börja cykla tips

Uppmuntra personalen till hållbara pendlingsresor och tjänsteresor

Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem

Tipsa gärna dina medarbetare/kollegor om kontot Vardagscyklister på Instagram för tips och inspiration.

Vill du veta mer kontakta gärna Nina Hvitlock, 010-456 56 20.

 

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Trivector sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?