Besöksnäringen i Småland och på Öland satsar på klimatsmarta resor

2021-08-17
Hållbara transporter
Beteende
Cykling
Kollektiva transporter

Fler ska resa hållbart till och från populära turistmål i Småland och på Öland. Det är syftet med projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland. Projektets mål är att testa och utvärdera lösningar för klimatsmart resande till, från och inom tre populära turistdestinationer: Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland.

Klimatsmarta resor till besöksmål på Öland och i Småland

Ambitionen är att de klimatsmarta lösningarna ska utgöra goda exempel som kan användas även på andra destinationer. Projektet ska också ge kunskap om hur besöksnäringen kan växa utan att samtidigt öka nettoutsläpp av koldioxid från transporter.

Testresenär utan bil

Den pågående pandemin gav projektet en omvälvande start och tvingade projektgruppen att tänka nytt. I år har projektet äntligen fått fart. Under sommaren har en testresenär under 5 dagar rest runt mellan de olika turistdestinationerna med tåg, buss, cykel och cykelfärja. Hennes slutsats är att det är fullt möjligt, men att det kräver lite planering.

-Sommaren 2021 har det blivit ännu tydligare hur viktigt det är att arbeta med klimatsmarta resor för besökare, Testresenärens resa är ett kvitto på att det går att resa utan egen bil till flertalet av de större besöksmålen, säger Caroline Mattsson, Trivector, projektledare för projektet.

Nya cykelslingor och fler uthyrare

Under sommaren 2021 har både Glasriket och Öland satsat extra på cykling. I Glasriket har två nya slingor skapats som går att hitta på Naturkartan. Möjligheten att hyra cyklar har ökat och det finns flera cykelpaket att välja mellan.  Även Öland satsar på cykling. Nya cykelrutter har tagits fram och skyltningen för cyklister kommer successivt förbättras. Dessutom har Ölands turistbyrå lanserat en ny webbsida med ökat fokus på klimatsmarthet.

Mer fokus på kollektivtrafik efter pandemin

Pandemin har kraftigt påverkat vilka färdmedel som projektet lyfter fram.

-På grund av pandemin har vi denna sommar valt att fokusera på klimatsmarta färdmedel där man inte åker tillsammans. Förhoppningsvis är vi i ett annat läge nästa sommar och kan då testa några av våra idéer som inkluderar kollektivtrafik. Flera av destinationerna, bland annat Astrid Lindgrens Värld, är det väldigt enkelt att åka tåg till. Det vill vi så klart lyfta fram, säger Caroline Mattsson.”

Fler satsningar i höst

Arbetet med klimatsmarta resor tar inte slut med sommarsäsongen. Under Ölands Skördefest kommer arrangörerna att tipsa om cykelslingor för att besöka deltagande företag och gårdar. Och i oktober kommer det nystartade samarbetet mellan Glasriket och SJ synas genom en särskild höstkampanj under Glasriket Glöder. Projektet stöttar även aktörer som vill söka stöd för att installera laddinfrastruktur, så att det ska bli enklare att resa med elbil.

Om projektet

Projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland är ett 3-årigt projekt som projektleds av Trivector. Region Kalmar län är projektägare och har en styrgrupp knuten till sig bestående av representanter från Astrid Lindgrens värld, Nybro kommun, Ölands Turismorganisation samt Trivector Traffic AB. Projektet delfinansieras av ERUF.

Vill du veta mer? Kontakta Caroline Mattsson, projektledare, 010-456 56 43.

Läs mer om Omställning och beteendeförändring, cykeltrafik eller kollektiva transporter.