Mer gång och cykel leder till minskade koldioxidutsläpp

2021-02-05
Okategoriserad
Cykel
Klimatomställning

Byt en bilresa om dagen mot en cykeltur och minska koldioxidutsläppen från dina transporter med 0,5 ton per år. Så mycket kan klimatet vinna om vi ökar andelen resor med gång eller cykel, visar en ny europeisk forskningsstudie från PASTA-projektet.

fotgängare och cyklister i stan

Förbättrad folkhälsa brukar lyftas fram som den stora vinsten med ökade aktiva transporter, såsom gång och cykel.  En ny studie visar att det även finns ett tydligt samband mellan ökad andel aktiva transporter och minskade koldioxidutsläpp. Resultaten kommer från den första vetenskapliga studien över hur en ökad andel aktiva transporter påverkar utsläppen av växthusgaser.

En person som 200 dagar om året ersätter en biltur med en cykeltur, minskar sitt utsläpp av koldioxid med o,5 ton per år. Det är en relativt stor andel av vårt årliga koldioxidutsläpp.

Om alla invånare i en stad skulle välja aktiv transport, gång eller cykel, som huvudsakligt färdsätt en dag i veckan skulle koldioxidutsläppen minska lika mycket, dvs med 0,5 ton per år.

Genom att öka andelen aktiva transporter, såsom gång och cykel, kan vi uppnå en tydlig minskning av utsläppen av växthusgaser. Även om en del promenader och cykelturer görs för nöjes skull eller för att motionera, är det också många som ersätter bilresor. Att byta färdsätt från bil till aktiv transport ger störst mervärde när det gäller tjänsteresor, följt av resor till vänner och pendlingsresor.

Europeiskt forskningsprojekt om aktiv mobilitet

PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches) är ett europeiskt forskningsprojekt som handlar om att undersöka om människors fysiska aktivitet ökar när förutsättningarna för att gå och cykla förbättras. Det är ett stort projekt med totalt 14 000 deltagare i sju europeiska städer; Örebro, Antwerpen, Barcelona, London, Wien, Rom och Zürich. Fjorton aktörer är involverade däribland WHO, University of Oxford och University of Zürich. Trivector Traffic, som bland annat ansvarat för genomförandet av den svenska delstudien, är den enda privata aktören och har fått medfinansiering från Trafikverket.

Mer information

Läs rapporten eller kontakta Lena Smidfelt Rosqvist som medverkat i PASTA-projektet.

Läs mer om cykeltrafikgångtrafik, eller om hur du planerar hållbart och klimatsmart.