Attraktiv kollektivtrafik

  Tåg från Norrtåg i snö - enligt förslag ska det gå enligt knutpunktsupplägg

  Norrtåg vill satsa på knutpunktsupplägg och takttrafik

  Norrtåg, som är beställare av regional dagtågtrafik i de fyra nordligaste länen, bjuder nu in alla berörda aktörer och allmänheten till att ge synpunkter på den nya tågstrategin för 2040. Syftet med den nya str...

  2023-06-05
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Månniskor som gå ombord på tåg. En åtgärdsvalsstudie undersöker tillgängligheten med kollektivtrafik i Södertälje.

  Ny studie: Hur öka kollektivtrafikresandet i Södertälje?

  Trafikverket utreder nu hur man kan skapa en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik till viktiga målpunkter i Södertälje. De vill hitta de åtgärder som gör det möjligt att nå Region Stockholms högt satta må...

  2023-04-28
  Attraktiv kollektivtrafik
  Infrastruktur & fysisk planering

  Spårfaktorn tydlig i Göteborg

  I områden med spårväg i Göteborg reser invånarna betydligt mer med kollektivtrafik än i områden som trafikeras med busstrafik. En ny studie visar att benägenheten att resa kollektivt är 15-25 procent större i d...

  2023-04-20
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Elektrisk buss

  Elektrisk och innovativ BRT för gröna städer

  Ett nytt, spännande forskningsprojekt om högklassiga busslinjer i Europa har nyligen sjösatts. Projektet går under namnet EBRT2030 – European Bus Rapid Transit of 2030 och syftar till att utveckla och testa näs...

  2023-03-15
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

  Nytt white paper om regional kollektivtrafikplanering

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripa...

  2023-01-31
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

  Regional kollektivtrafikplanering mer komplext än debatten visar

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. Å ena sidan är det viktigt att satsa där det finns potential för många resor, det innebär att koncentrera resurserna till stråk och noder med stort befolkningsu...

  2022-09-29
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Öresundståg på Lunds station

  Nu reser lika många med Öresundståg som före pandemin

  Resorna med Öresundståg är nu uppe på samma nivåer som före pandemin. Under våren 2022 gjordes lika många resor som under våren 2019. Men nu reser vi mer på helgerna och vi gör längre resor.

  2022-08-31
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Sida 2 av 3